15 november 2023

Flyeren voor Hamas onacceptabel

“Het is onacceptabel dat in de gebouwen van een Nederlandse universiteit flyers worden uitgedeeld waarin solidariteit wordt met betuigd met de gruweldaden van Hamas in Israël. Dat daarbij bovendien wordt opgeroepen om de staat Israël te vernietigen, maakt het extra kwalijk. Dit kan echt niet.”

Dat zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Hij reageert daarmee op het feit dat de zogenaamde ‘Students for Palestine’ in gebouwen van Universiteit Leiden flyers hebben uitgedeeld waarin Hamas openlijk wordt gesteund en wordt opgeroepen tot nóg meer geweld. Aanvankelijk nam het college van bestuur afstand van de flyeractie van Students for Palestine. Maar het lijkt erop dat diezelfde club Hamassympathisanten alsnog toestemming heeft gekregen om in de universiteit meerdere bijeenkomsten te beleggen.

“Je moet je voorstellen wat dit voor impact heeft op Joodse studenten. De locatie waar Students for Palestine actie hebben gevoerd is het gebouw waar veel Joodse studenten wonen. Terecht is er alom aandacht voor een veilige werk- en leefomgeving. Zeker Joodse studenten, die het toch al moeilijk hebben dezer dagen, hebben daar recht op,” aldus Bisschop.

Lees hieronder de Kamervragen van Roelof Bisschop aan minister Dijkgraaf van Onderwijs, cultuur en wetenschap.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Universiteit Leiden keurt demonstratie locatie Wijnhaven af’?
  2. Vindt u ook dat het zonder toestemming demonstreren in gebouwen of op terreinen van een universiteit bij gevoelige onderwerpen als de situatie in Israël en Gaza tot sterke gevoelens van onveiligheid bij studenten kan leiden, in dit geval bij Joodse studenten? Welke middelen heeft de universiteit om te voorkomen dat studenten en personeelsleden bij herhaling tot zulke ontoelaatbare acties overgaan?
  3. Bent u ermee bekend dat door Students for Palestine eerder flyers zijn verspreid waarin solidariteit werd betuigd met de terreuraanslagen van Hamas in Israël (‘Al-Aqsa Flood’) en dat daarbij ook gewraakte teksten over de ‘bevrijding’ van Palestina zijn gebruikt? Deelt u de opvatting van het bestuur van de universiteit dat geen tolerantie kan bestaan voor bijeenkomsten waar haat en terreur gesteund worden?
  4. Kunt u aangeven wat het bestuur van de universiteit Leiden in vervolg op het websitebericht heeft gedaan om onacceptabele uitingen daadwerkelijk te stoppen en te voorkomen? Bent u bereid in overleg te treden met het bestuur om te bezien wat nodig is om herhaling effectief te voorkomen?
  5. Is het mogelijk om personen of organisaties die aan universiteiten tijdens bijeenkomsten steun betuigen aan terroristische organisaties de mogelijkheid te ontzeggen verdere activiteiten te ontplooien? Bent u bereid te verkennen wat nodig is om universiteiten hierin verder te ondersteunen?
  6. Klopt het dat de groep Students for Palestine opnieuw organisator is van een serie bijeenkomsten aan de universiteit Leiden? Hoe waarborgt de universiteit dat, in overeenstemming met de huisregels, geen overlast ontstaat voor Joodse studenten?
  7. Vindt u ook dat bij het waarborgen van de veiligheid van studenten de locatie van demonstraties een relevant gegeven is? Bent u bereid te bevorderen dat demonstraties als die van Students for Palestine in ieder geval niet gebeuren in gebouwen waar veel Joodse studenten wonen?
  8. Bent u bereid deze vragen met het oog op de urgente veiligheidssituatie van de Joodse studenten zo spoedig mogelijk te beantwoorden?