4 september 2019

Gebruik gezond verstand in het klimaatdebat

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het overleg Klimaat en Energie op 4 september 2019.

Gisteren was het Duurzame Dinsdag. Op zo’n dag hoor je allerlei mooie verhalen. De een nog groener dan de ander. Prachtig. Groen ondernemerschap moeten we stimuleren. Duurzaam betekent voor mij echter ook dat we ons gezond verstand moeten blijven gebruiken. Blijft het systeem betrouwbaar? Hoe voorkomen we dat een groene elite er met het geld van Jan modaal vandoor gaat?

Tekort netcapaciteit
Op verschillende plekken kan het energienet extra duurzame energieprojecten niet meer aan. Een teken aan de wand. De minister stelt voor om de beschikbaarheid van voldoende transportcapaciteit op te nemen als voorwaarde voor de SDE-regeling. Tegelijkertijd wordt de redundantie eis versoepeld, zodat ook de storingsreserve gebruikt kan worden. Ik heb nog wat aarzelingen. Zorgt hij ervoor dat projecten waarbij het voldoende is om een beperkt aantal uren per jaar de boel af te schakelen gewoon door kunnen gaan? Hoe gaat de minister voorkomen dat netbeheerders te makkelijk het stoplicht op rood zetten om van het gedoe af te zijn? Zou de Autorititeit Consument en Markt hierbij een controlerende rol kunnen spelen? Zet de minister ook in op proefprojecten waarbij overaanbod van elektriciteit omgezet wordt in waterstof als tijdelijk opslagmedium?

DEI+-regeling
Goed dat de minister meedenkt als het gaat om de Regeling demonstratie energie-innovatie. Ik heb nog één graat in de keel. Wat betreft energieopslag staan ondernemers die een wat groter demonstratieproject uit willen voeren, nog steeds voor een dichte deur. Alleen kleine pilotprojecten komen in aanmerking. Ik begrijp dat Europese staatssteunkaders dwarszitten en dat de minister aankoerst op een tussenoplossing. Ik pleit voor meer lef. Zonder energieopslag kan Brussel al zijn ambitieuze plannetjes wel schudden. Zorg ervoor dat ondernemers door kunnen gaan met serieuze innovatieve energieopslagprojecten.

Groene waterstof
Projecten met elektrolyse en productie van groene waterstof dreigen tussen wal en schip te vallen. De DEI+-regeling is niet geschikt. Het Planbureau dirigeert deze projecten nu ook uit de SDE++. Het zou volgens de rekenregels tot extra CO2 emissie leiden. Daarbij wordt echter niet gekeken naar de potentiële rol van groene waterstof in de toekomst. Dan hebben we het over omzetting van overaanbod van groene stroom en vervanging van onder meer gas. Als dit wensdenken is, hoor ik het graag. Dat gebeurt op dit terrein nogal eens… Maar zo niet, dan moet er een oplossing komen, zodat geëxperimenteerd kan worden met elektrolyse en groene waterstofproductie.

Participatie: energiecoöperaties
Omwonenden ervaren vaak wel de lasten, maar niet de lusten van grootschalige duurzame energieprojecten. Er zijn nog weinig verplichtingen voor al dan niet financiële participatie van omwonenden. De afspraken in het Klimaatakkoord zijn vaag en dwingen weinig af. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat het wat om het lijf heeft? Zonder draagvlak gaan we het met de energietransitie echt niet redden. In ons manifest ‘De burger aangesloten’ hebben we laten zien dat juist energiecoöperaties hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Het rapport van AD I-Search laat zien dat de potentie groot is. Burgers willen meedoen en hebben kapitaal beschikbaar. We moeten wel zorgen voor de noodzakelijke ondersteuning. De minister wil wel en heeft overleg met maatschappelijke partijen hierover. Maar, waar wil hij uitkomen?

Ik heb drie concrete vragen:

  • Is de minister bereid in de jaarlijkse Voortgangsmonitor Klimaatbeleid en de jaarlijkse Klimaatnota apart aandacht te besteden aan de rol van energiecoöperaties?
  • Gaat hij ervoor zorgen dat energiecoöperaties een serieuze gesprekspartner worden bij het opstellen van de Regionale Energiestrategieën? Ik heb de indruk dat dit nog te weinig het geval is .
  • Mijn derde vraag gaat over een voorstel van de Noardlike Fryske Wâlden. Deze vereniging wil als collectief meedoen met de SDE++-regeling. Dat heeft grote voordelen ten opzichte van de ieder voor zich situatie. Wil de minister dit mogelijk maken, eventueel als experiment?

Energiebesparing datacenters
We rekenen ons suf en toch zien we iets over het hoofd. Dat is het oprukken van datacenters. Ze gebruiken nu 2,5% van de stroom. En iedere vier jaar verdubbelt de omvang van deze sector. Dat betekent nogal wat voor de stroomvraag. Hier is weinig aandacht voor. In het klimaatakkoord komt het woord ‘slim’ tientallen keren voor, maar het woord datacenter nul keer. Wat gaat de minister doen om het exponentieel stijgende energiegebruik van datacenters in te dammen?

Importheffing afval
Een van de noodgrepen waarmee het kabinet aan de Urgenda uitspraak wil voldoen is het invoeren van een importheffing op buitenlands afval. Een noodgreep die volgens mij op papier wat lijkt, maar in de praktijk averechts kan uitpakken. Als dit afval in het buitenland naar de stortplaats gaat, hebben we eerder meer dan minder CO2-emissie. Ik heb inmiddels schriftelijke vragen gesteld. Ik wil ook hier dit punt even maken. Bezint eer ge begint.

Warmteprijzen
Tot slot. De tarieven voor de levering van warmte volgen de gasprijs. Door de verhoging van de gasbelasting stijgen deze tarieven echter veel harder dan de inkoopprijs van warmte. De minister kijkt naar een alternatieve referentie. Ik vraag hem om deze alternatieve referentie zo snel mogelijk in te voeren en niet te wachten op de nieuwe Warmtewet die pas per 2022 in werking zal treden.

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het overleg Klimaat en Energie op 4 september 2019.

 

Gisteren was het Duurzame Dinsdag.

Op zo’n dag hoor je allerlei mooie verhalen. De een nog groener dan de ander.

Prachtig. Groen ondernemerschap moeten we stimuleren.

Duurzaam betekent voor mij echter ook dat we ons gezond verstand moeten blijven gebruiken.

Blijft het systeem betrouwbaar?

Hoe voorkomen we dat een groene elite er met het geld van Jan modaal vandoor gaat?

 

Tekort netcapaciteit

Voorzitter! Op verschillende plekken kan het energienet extra duurzame energieprojecten niet meer aan.

Een teken aan de wand.

De minister stelt voor om de beschikbaarheid van voldoende transportcapaciteit op te nemen als voorwaarde voor de SDE-regeling.

Tegelijkertijd wordt de redundantie eis versoepeld, zodat ook de storingsreserve gebruikt kan worden.

Ik heb nog wat aarzelingen.

Zorgt hij ervoor dat projecten waarbij het voldoende is om een beperkt aantal uren per jaar de boel af te schakelen gewoon door kunnen gaan?

Hoe gaat de minister voorkomen dat netbeheerders te makkelijk het stoplicht op rood zetten om van het gedoe af te zijn?

Zou de Autorititeit Consument en Markt hierbij een controlerende rol kunnen spelen?

Zet de minister ook in op proefprojecten waarbij overaanbod van elektriciteit omgezet wordt in waterstof als tijdelijk opslagmedium?

 


 

DEI+-regeling

Goed dat de minister meedenkt als het gaat om de Regeling demonstratie energie-innovatie.

Ik heb nog één graat in de keel[1].

Wat betreft energieopslag staan ondernemers die een wat groter demonstratieproject uit willen voeren, nog steeds voor een dichte deur.

Alleen kleine pilotprojecten komen in aanmerking.

Ik begrijp dat Europese staatssteunkaders dwarszitten en dat de minister aankoerst op een tussenoplossing.

Ik pleit voor meer lef.

Zonder energieopslag kan Brussel al zijn ambitieuze plannetjes wel schudden.

Zorg ervoor dat ondernemers door kunnen gaan met serieuze innovatieve energieopslagprojecten.  

 

Groene waterstof

Projecten met elektrolyse en productie van groene waterstof dreigen tussen wal en schip te vallen.

De DEI+-regeling is niet geschikt.

Het Planbureau dirigeert deze projecten nu ook uit de SDE++.

Het zou volgens de rekenregels tot extra CO2 emissie leiden.

Daarbij wordt echter niet gekeken naar de potentiële rol van groene waterstof in de toekomst.

Dan hebben we het over omzetting van overaanbod van groene stroom en vervanging van onder meer gas.

Als dit wensdenken is, hoor ik het graag. Dat gebeurt op dit terrein nogal eens…

Maar zo niet, dan moet er een oplossing komen, zodat geëxperimenteerd kan worden met elektrolyse en groene waterstofproductie.

 

Participatie: energiecoöperaties

Omwonenden ervaren vaak wel de lasten, maar niet de lusten van grootschalige duurzame energieprojecten.

Er zijn nog weinig verplichtingen voor al dan niet financiële participatie van omwonenden.

De afspraken in het Klimaatakkoord zijn vaag en dwingen weinig af.

Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat het wat om het lijf heeft?

Zonder draagvlak gaan we het met de energietransitie echt niet redden.

In ons manifest ‘De burger aangesloten’ hebben we laten zien dat juist energiecoöperaties hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Het rapport van AD I-Search laat zien dat de potentie groot is.

Burgers willen meedoen en hebben kapitaal beschikbaar.

We moeten wel zorgen voor de noodzakelijke ondersteuning.

De minister wil wel en heeft overleg met maatschappelijke partijen hierover.

Maar, waar wil hij uitkomen?

 

Ik heb drie concrete vragen:

-          Is de minister bereid in de jaarlijkse Voortgangsmonitor Klimaatbeleid en de jaarlijkse Klimaatnota apart aandacht te besteden aan de rol van energiecoöperaties?

-          Gaat hij ervoor zorgen dat energiecoöperaties een serieuze gesprekspartner worden bij het opstellen van de Regionale Energiestrategieën? Ik heb de indruk dat dit nog te weinig het geval is[2].

-          Mijn derde vraag gaat over een voorstel van de Noardlike Fryske Wâlden[3].

Deze vereniging wil als collectief meedoen met de SDE++-regeling.

Dat heeft grote voordelen ten opzichte van de ieder voor zich situatie.

Wil de minister dit mogelijk maken, eventueel als experiment?

 

Energiebesparing datacenters

Voorzitter! We rekenen ons suf en toch zien we iets over het hoofd.

Dat is het oprukken van datacenters.

Ze gebruiken nu 2,5% van de stroom.

En iedere vier jaar verdubbelt de omvang van deze sector.

Dat betekent nogal wat voor de stroomvraag.

Hier is weinig aandacht voor.

In het klimaatakkoord komt het woord ‘slim’ tientallen keren voor, maar het woord datacenter nul keer.

Wat gaat de minister doen om het exponentieel stijgende energiegebruik van datacenters in te dammen?

 


Importheffing afval

Een van de noodgrepen waarmee het kabinet aan de Urgenda uitspraak wil voldoen is het invoeren van een importheffing op buitenlands afval.

Een noodgreep die volgens mij op papier wat lijkt, maar in de praktijk averechts kan uitpakken.

Als dit afval in het buitenland naar de stortplaats gaat, hebben we eerder meer dan minder CO2-emissie.

Ik heb inmiddels schriftelijke vragen gesteld[4].

Ik wil ook hier dit punt even maken.

Bezint eer ge begint.

 

Warmteprijzen

Tot slot. De tarieven voor de levering van warmte volgen de gasprijs. Door de verhoging van de gasbelasting stijgen deze tarieven echter veel harder dan de inkoopprijs van warmte.

De minister kijkt naar een alternatieve referentie.

Ik vraag hem om deze alternatieve referentie zo snel mogelijk in te voeren en niet te wachten op de nieuwe Warmtewet die pas per 2022 in werking zal treden.

 

 

 

 

 [1] Zie bijgevoegde mail FME.

[2] Dit signaal kregen we bij ons werkbezoek in Friesland, mei jl.

[3] Bijgevoegd.

[4] Ruim een maand geleden. Nog niet beantwoord.