6 april 2023

Georganiseerde criminaliteit

Op donderdag 6 april debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over de criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. De bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij is hieronder te lezen.

Zeehaven
Laat ik beginnen met een compliment aan de minister voor haar volhardende werk in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Zo was het verplichtstellen van een ‘haven-vog’ één van de belangrijkste punten die mijn fractie meenam van een wekbezoek aan de zeehavenpolitie Rotterdam, en het kabinet heeft dit punt reeds tot uitvoering gebracht.

In de aanpak van georganiseerde criminaliteit mogen we echter niet wegkijken voor de oorzaken. Het vestigingsklimaat van Nederland is aantrekkelijk voor buitenlandse criminelen vanwege de aanwezigheid van professionele drugsnetwerken die uiteenlopende soorten verdovende middelen kunnen aanbieden.

Daarom móeten we het wat de SGP-fractie betreft ook hebben over de infrastructuur die Nederland biedt aan drugshandel. Is de minister bereid om deze infrastructuur die het gedoogbeleid biedt mee te nemen in de aanknopingspunten om de aanpak van georganiseerde criminaliteit aan te scherpen?

De SGP vindt het ook belangrijk dat het Nederlandse strafklimaat zo wordt ingericht dat dit een afschrikwekkende werking heeft op criminelen. We moeten ervoor zorgen dat de pakkans en strafmaat in verhouding zijn met het delict.

Op dit moment scoort Nederland gemiddeld genomen het laagst qua te verwachten strafoplegging na een veroordeling voor de smokkel van een kilo coke. Dit draagt bij aan het vestigingsklimaat voor drugscriminelen in Nederland en doet afbraak aan de veiligheid van Nederland. Wat gaat de minister concreet doen aan dit strafklimaat? Is zij bereid alle strafmaxima voor opiumdelicten met minimaal een derde te verhogen?

Mainports
We ontvingen een duidelijke brief van de burgemeester van Vlissingen waarin hij belangrijke handreikingen doet voor een integrale aanpak van het Mainportprogramma.
In de bestrijding van georganiseerde criminaliteit vormt de Mainport Zeehavens een cruciale aanpak. Is de minister bereid om een integraal plan op te stellen om mainports in Nederland en Vlaanderen weerbaar te maken tegen georganiseerde criminaliteit en hierbij Publiek Private Samenwerking, preventie, repressie én de financiële middelen hiervoor mee te nemen?

Corruptie
Een bezoek aan de zeehavenpolitie van Rotterdam bracht zeer nuttige aanbevelingen mee, zo zouden relatief kleine aanpassingen een grote impact kunnen hebben op het terugdringen van uithalers die vaak dankzij corruptie binnen weten te komen.

  • Is de minister bereid om met rederijen in gesprek te gaan over het plaatsen van containers met de deuren tegen elkaar zodat uithalen onmogelijk wordt?
  • Is de minister bereid om met scheepvaartopleidingen in gesprek te gaan over een screening aan de voorkant van studenten die mogelijkerwijs onder druk uit het criminele circuit de opleiding volgen om binnen te komen?
  • Is de minister bereid om in navolging van Tilburg te kijken naar de aanpak om criminele families weer op het rechte pad te krijgen?

Het hele debat is te bekijken op Debat Direct.