27 maart 2019

Golan cruciaal voor Israël

SGP, CU en PVV vinden dat minister Blok te kritisch heeft gereageerd op de stap van de VS om te erkennen dat de Golan niet allen feitelijk, maar ook juridisch deel is van Israël.

SGP-voorman Kees van der Staaij laat dat weten in schriftelijke vragen aan minister Blok van Buitenlandse Zaken. De vragen zijn mee-ondertekend door Joel Voordewind (ChristenUnie) en De Roon (PVV). De drie partijen stellen dat de Golan beter af is onder Israëlisch bestuur dan onder “het schrikbewind van de Syrische dictator Assad.”

Kees van der Staaij wijst erop dat de Golanhoogte voor Israël van enorm groot strategisch belang is, en zo mogelijk nog meer voor de veiligheid van de bewoners van Noord-Israël. “Vanaf de Golan kan bijna heel Noord-Israël onder vuur worden genomen. Door de burgeroorlog is Syrië extreem instabiel. Daar komt bij dat de invloed van Iran in Syrië sterk toeneemt. Iran is de gevaarlijkste macht in de regio, zeker voor de bewoners van Israël. Ik wil wel eens weten onder welke voorwaarden Nederland de stap van Amerika wil volgen,” aldus Van der Staaij.

------------

 

 

Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV) en Voordewind (ChristenUnie) over erkenning van de Golanhoogten als deel van Israël

 1. Kent u het bericht “Veel kritiek op Trumps erkenning Golanhoogten als deel Israël”?

 2. Op welke resoluties is het Nederlandse standpunt gebaseerd dat de Golanhoogten geen onderdeel uitmaken van Israël? In hoeverre zijn deze resoluties juridisch bindend?

 3. Op welk moment en onder welke voorwaarden is Nederland bereid om, onder meer op basis van het internationaalrechtelijke ‘uti possidetis’-beginsel, over te gaan tot erkenning van de Golanhoogten als niet alleen ‘de facto’maar ook ‘de jure’Israëlisch grondgebied?

 4. Beaamt u dat de inwoners van de Golan veiliger zijn onder Israëlische hoede dan onder het schrikbewind van de Syrische dictator Assad?

 5. Deelt u de mening van de indieners dat de Golanhoogte voor Israël van groot strategisch en veiligheidsbelang is, niet alleen gezien de instabiliteit in Syrië als gevolg van de burgeroorlog, maar ook vanwege de groeiende Iraanse invloeden in Syrië?