21 december 2023

'Grijp altijd in bij antisemitische demonstraties'

Op donderdag 21 december debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over de politie. Namens de SGP sprak Diederik van Dijk. Zijn inbreng is hieronder te lezen.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Israël na de gruwelijke aanval van Hamas op 7 oktober vindt er een huiveringwekkende stijging van antisemitische incidenten in Nederland plaats. De SGP heeft grote zorgen bij de demonstraties waarbij pro Hamas- en antisemitische leuzen worden gescandeerd.

  • Heeft de politie voldoende handvatten om het groeiend antisemitisme dat in deze demonstraties naar voren komt aan te kunnen pakken?

Daarnaast maakt mijn fractie zich grote zorgen om het verheerlijken van terroristisch geweld in recente demonstraties. Het demonstratierecht eindigt waar het strafrecht wordt overtreden. De SGP betreurt dat de minister in een eerder debat de leus ‘From the River to the sea’ wel als antisemitisch bestempelde, maar dat deze uitspraak niet expliciet in het handelingsperspectief voor burgemeesters benoemd wordt. De leus komt regelrecht uit het handvest van Hamas en is bedreigend voor Joodse burgers. Het frustreert de SGP dat het strafrecht wel de mogelijkheden biedt om dergelijke uitingen te vervolgen, maar dat het in de praktijk niet gebeurt omdat er veel onduidelijk lijkt te zijn over het meewegen van de context. Het is voor mijn fractie duidelijk dat ingeval van antisemitische leuzen bij pro-Palestinademonstraties de context van deze leus áltijd moet worden bezien in het huidige conflict waarbij Hamas tot doel heeft alle Joden wereldwijd te vernietigen.

De SGP pleit ervoor om de leus ‘From the river to the sea..’ bij demonstraties, in de context van het huidige conflict waarbij Hamas enkel tot doel heeft alle Joden wereldwijd op te ruimen, éxpliciet strafbaar te stellen om duidelijkheid te scheppen voor Politie en OM, maar vooral om veiligheid te bieden aan de Joodse gemeenschap die onder een stijging van antisemitische incidenten gebukt gaat.

  • Is de minister bereid om in navolging van Duitsland en Oostenrijk de leus ‘From the river to the sea..’ bij demonstraties te verbieden ter bescherming van de openbare orde teneinde het groeiend antisemitisme in de samenleving tegen te gaan? 

Vlagvertoon terreurorganisaties
In het handelingsperspectief wordt wel een lijst met rechtsextremistische symbolen en het vlagvertoon van terroristische organisaties benoemd. Deze zouden een uiting zijn van terroristische ideologieën en kunnen als strafbaar worden bestempeld. De minister benadrukt dat bij alle uitingen de context moet worden bezien.

  • Kan de minister zich verplaatsen in een agent die temidden van een demonstratie de context moet bepalen? Dat gaat toch niet?

Burgemeester Halsema verbood het vlagvertoon van terroristische organisaties bij demonstraties, de mogelijkheid is er dus wél!

  • Welke mogelijkheden ziet de minister om dit voorbeeld in alle gemeenten op te volgen?

Het bevreemdt de SGP dat het vertonen van de vlag van een terroristische organisatie, wat een uiting is van de terroristische ideologie van die organisatie, ónvoldoende is voor strafbaarstelling. 

  • Is de minister bereid om in navolging van Duitsland en Oostenrijk het vlagvertoon van terroristische organisaties expliciet strafbaar te stellen dan wel met het OM in overleg te treden over het opnemen van terroristische symbolen in de interne handreiking die met de Politie gedeeld is?