13 augustus 2021

Halsema wantrouwt eigen politie, SGP stelt Kamervragen

In onze hoofdstad zijn veel incidenten met steekwapens. De politie bereidt daarom grote fouilleeracties voor om het wapenbezit terug te dringen en zo de veiligheid te bevorderen.

Burgemeester Halsema van Amsterdam is bang dat agenten bij deze acties vooral mensen met een bepaalde etnische afkomst zullen controleren. Daarom heeft zij de inwoners van haar stad opgeroepen om zich aan te melden als controleurs van de politie. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vindt dit heel onverstandig. Volgens hem getuigt de oproep van Halsema van wantrouwen richting de politie en is dit een klap in het gezicht van agenten. Bisschop stelt daarom Kamervragen aan minister Grapperhaus.

Lees hieronder de schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel ‘Woede om zoektocht Halsema naar ’waarnemers’ bij preventief fouilleren: ’Klap in gezicht agenten’.

 1. Bent u bekend met het artikel ‘Woede om zoektocht Halsema naar ’waarnemers’ bij preventief fouilleren: ’Klap in gezicht agenten’’ van 11 augustus jl.?
 2. Onderkent u dat wapenbezit onder jongeren een steeds groter probleem wordt en dat dit tot een toename van het aantal geweldsincidenten leidt?
 3. Kunt u aangeven waarom er willekeurig gefouilleerd wordt en niet op basis van een analyse van daders bij geweldsincidenten, is dat niet effectiever?
 4. Kunt u aangeven of bij de controlelocaties rekening gehouden is met het aantal geweldsincidenten op/rondom die locaties?
 5. Deelt u de mening van de SGP dat wapengebruik onder jongeren teruggedrongen moet worden om het leven van jonge tieners te beschermen en dat dit prevaleert boven het voorkomen van gevoeligheden?
 6. Bent u van mening dat van agenten professionaliteit verlangd wordt en dat zij deze professionaliteit op de politieacademie en in de praktijk opdoen?
 7. Wat is uw oordeel over de controle van politieagenten door willekeurige burgers? Schaadt dat het vertrouwen in een betrouwbaar politiekorps?
 8. Deelt u de mening van de SGP dat de oproep van een burgemeester om burgercontroles op de politie uit te voeren getuigt van wantrouwen richting de politie en dat dit een ‘klap in het gezicht van agenten’ is?
 9. Wat zijn de bevoegdheden van de controlegroep? Waar brengen zij verslag uit?
 10. Vindt er aan het einde van de ‘proef’ een evaluatie plaats? Zo ja, wegen de observaties van de waarnemers daarin mee? Zo ja, leiden negatieve observaties van waarnemers ertoe dat er een einde komt aan preventief fouilleren?
 11. Bent u voornemens preventief fouilleren ook in andere plaatsen in te zetten?
 12. Kunt u deze vragen zo snel mogelijk en afzonderlijk beantwoorden?