12 april 2022

Halvering ammoniakemissie én Twents biogas: wat wil je nog meer?

Onlangs was SGP-Kamerlid Roelof Bisschop op werkbezoek bij Erve Kuiper in Denekamp. Bij dit melkveebedrijf en vijf andere melkveebedrijven in de buurt wordt de mest elk uur de stal uit geschoven. Daarmee wordt een forse reductie van de ammoniakemissie gerealiseerd. De mest gaat vervolgens naar een monovergister die Twents biogas produceert. De biogas gaat rechtstreeks naar lokale afnemers (tuinbouwbedrijf, industrie). De melkveehouder is lovend over de kwaliteit van het digestaat. Ook kunstmestvervanging behoort tot de mogelijkheden. Het is een van de voorbeelden die laten zien dat er mogelijkheden zijn voor emissiereductie op het boerenerf waarbij ook andere doelen gediend word én er perspectief is voor de ondernemer. Roelof Bisschop: "Waarom dan die eenzijdige Haagse focus op opkoop en onteigening?"