22 december 2023

Hamas-sympathie in Nederland aanpakken

Lees hieronder de spreektekst van SGP-Kamerlid Diederik van Dijk aan het commissiedebat over terrorisme en extremisme van 20 december 2023.

Vorige week dinsdag werden we opgeschrikt door het bericht van de NCTV dat het dreigingsniveau in Nederland van 3 naar 4 is opgeschaald. De kans dat er een terroristische aanslag in ons land gepleegd zal worden is daarmee reëel. In het dreigingsbeeld van de NCTV lezen we dat de aanleiding voor het verhogen van het dreigingsniveau een optelsom is van ontwikkelingen zoals de oorlog tussen Israël en Hamas, koranschendingen en de oproepen van terroristische organisaties tot het plegen van aanslagen.

  • Hebben de veiligheidsdiensten voldoende in beeld welke groepen personen een gevaar vormen voor de veiligheid van Nederland?

Hamas
Nog geen twee dagen na het uitbrengen van het dreigingsbeeld wordt er een terrorismeverdachte in Rotterdam opgepakt bij een Deense anti-terreuractie. Het bevreemdt mijn fractie dat dit op aanwijzing van de Duitse politie moet gebeuren.

  • Heeft het Nederlanse OM en de politie deze personen voldoende in het vizier?

De verdachte Nazih R. is oud-bestuurder van stichting Israa. Al eerder werd hun leider Abou Eenarm opgepakt vanwege verdenking van het financieren van terreurorganisatie Hamas. Dergelijke organisaties worden in omringende landen als Duitsland en Oostenrijk verboden. In Nederland kunnen stichtingen als Israa en de BDS blijven voortbestaan, ondanks hun openlijke sympathie voor Hamas.

  • Is de minister bereid om in navolging van Duitsland en Oostenrijk organisaties die op enigerlei wijze steun bieden aan Hamas te verbieden?

De terrorismeverdachte zou op zoek zijn geweest naar wapens voor het plegen van een terroristische aanslag op Joodse instellingen. Sinds het uitbreken van de oorlog in Israël op 7 oktober zijn Joden in ons land in toenemende mate slachtoffer van antisemitische incidenten. Nagenoeg iedere week vinden er demonstraties plaats waar ook de antisemitische leus ‘From the river to the sea…’ wordt gescandeerd. Deze leus komt rechtstreeks uit het handvest van Hamas en duidt op de vernietiging van de Joodse staat Israël, de enige plek waar Joden naartoe kunnen vluchten als het hier te onveilig wordt. De minister gaf eerder aan dat zij de leus antisemitisch vindt, maar dat vanuit de context moet worden bezien of het strafbaar is. Zij deelde op aandringen van mijn voorganger Van der Staaij het handelingsperspectief voor burgemeesters om in te kunnen grijpen bij demonstraties waar nodig. Terugkijkend op de achterliggende weken valt het de SGP-fractie op dat er vrijwel niet is ingegrepen bij het scanderen van deze leus tijdens demonstraties, ook niet op plekken die voor iedereen veilig zouden moeten zijn zoals NS-stations.

  • Hoe reflecteert de minister op het (niet)-ingrijpen van burgemeesters en politie bij demonstraties waarbij deze leus werd gescandeerd en openlijk steun voor Hamas werd vertoond?
  • Is de minister met de SGP van mening dat de context van deze leus altijd bezien moet worden in het huidige conflict waarbij Hamas enkel tot doel heeft alle Joden wereldwijd te vernietigen?
  • Hoe borgt de minister dat de IHRA-definitie bij iedere aangifte van antisemitisme wordt opgevolgd?

Visum en Nederlanderschap
De SGP-fractie pleit ervoor om personen die terreur plegen en terreurorganisaties verheerlijken een visumverbod krijgen. Toch blijkt uit diverse onderzoeken dat er geldstromen vanuit Nederlandse organisaties naar Hamas vloeien.

  • Is er voldoende zicht op deze geldstromen naar terroristische organisaties en wat gaat de minister concreet doen om deze geldstromen een halt toe te roepen?
  • Hoe kijkt de minister aan tegen een visumverbod tegen leden of aanhangers van Hamas of de Taliban die terroristisch geweld verheerlijken? (evt. motie)
  • Veroordeelde terroristen die het Nederlanderschap kwijtraken dienen zo snel mogelijk uitgezet te worden.
  • Welke maatregelen neemt de minister om ervoor te zorgen dat uitreizigers waarvan het Nederlanderschap is ingetrokken ook daadwerkelijk uitgezet worden?