18 januari 2019

Hartelijk bedankt voor alle bemoediging en warme steun!

Bedankt!

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle bemoediging en warme steun in de afgelopen weken. Kaarten, berichten, telefoontjes, persoonlijke woorden, dagboekstukjes. Het hield maar niet op!

Ik heb dat bijzonder gewaardeerd, en mijn thuisfront zeker ook. Zo’n bemoediging is extra welkom als er heel veel op je afkomt, en niet te vergeten ook op de mensen op de fractie en op het partijbureau die via telefoon en mail ook heel veel onaardige teksten te verwerken kregen. En dan druk ik me nog mild uit… 

De afgelopen twee weken hebben we geprobeerd toelichting te geven, verheldering te bieden en misverstanden weg te nemen. Dank komt allereerst en allermeest toe aan de Heere God die daarvoor moed en kracht gaf. 

Ik heb eerlijk geprobeerd uit te leggen hoe het gelopen is, dat het van mij geen bewuste keus was geweest om de verklaring te ondertekenen en daarmee naar buiten te komen. Maar dat ik, toen alle commotie inmiddels was ontstaan, niet weg wilde lopen voor wat ik een jaar geleden tegen de initiatiefnemers had gezegd: dat ik me herken in de klassiek-christelijke noties die erin staan over huwelijk, gezin en seksualiteit. 

Het is een goede zaak dat aan de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring een toelichting als nawoord is toegevoegd. Dat vind ik een noodzakelijke aanvulling, zeker als het gaat om een document dat niet alleen bestemd is voor predikanten, maar ook bij een breder publiek op tafel komt...

We hebben gezien hoe misverstanden zijn ontstaan. Dat komt enerzijds doordat bepaalde formuleringen onvoldoende duidelijk waren en verwarring opleverden. Maar zeker óók doordat niet iedereen bereid was om de tekst welwillend te lezen en de verklaring, al dan niet met opzet, werd neergezet als een anti-homopamflet. Tegen kwaadwillendheid is geen kruid gewassen.

Gelukkig waren er ook mensen die bereid waren hun eerste negatieve oordeel bij te stellen. Zo van: fijn dat jullie duidelijk maken dat je niet denkt dat homoseksualiteit een ziekte is die je wel even kunt genezen. Goed dat opgehelderd wordt dat jullie niet willen dat mensen niet voor de dag zouden mogen komen met de gevoelens die zij hebben.

Natuurlijk luistert dit in zulke persoonlijke kwesties heel nauw. Er is grote zorgvuldigheid nodig. Ik ben de eerste om te erkennen dat dit altijd weer beter kan. Standvastigheid en voorzichtigheid, dat zijn allebei belangrijke waarden. Wat een wijsheid is er nodig om daarin de juiste balans te vinden…

Als het stof is neergedwarreld hoop ik dat de goede gesprekken daarover doorgaan. Wat zou het mooi zijn als zo alle commotie uiteindelijk tóch een vruchtbaar vervolg krijgt. Dat helder uit de verf komt dat ieder mens er mag zijn, een kostbaar Godsgeschenk is, een naaste om lief te hebben, en een arm op de schouder te leggen. Maar óók dat bij een open Bijbel liefde en leefregels bij elkaar horen, dat we trouw willen zijn aan voluit Bijbelse noties over huwelijk en seksualiteit, ook als dat tegen de tijdgeest ingaat.

Nogmaals heel veel dank voor alle steun en gebed!

Kees van der Staaij