18 augustus 2023

Help Pakistaanse christenen

 

De Nederlandse regering moet, ook in Europees verband, bij de Pakistaanse regering protest aantekenen tegen het opvlammende geweld tegen christenen. De SGP dring daarop aan in schriftelijke vragen aan de ministers Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Schreinemacher van Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. De kamerleden Van der Staaij en Stoffer zien daarbij een taak voor de speciale EU-gezant voor godsdienstvrijheid.

Voor de zoveelste keer zijn christenen in Pakistan het slachtoffer van golven van geweld. Kerken worden vernield en vernietigd, en veel christelijke families zijn op de vlucht geslagen voor de aanvallen uit met name islamitische hoek. De SGP wil dat Nederland, net als de regering van de VS, hierover aan de bel trekt bij de Pakistaanse autoriteiten. Bovendien zou het goed zijn na te gaan in hoeverre Nederland en de EU de getroffenen heel concreet zouden kunnen helpen, bijvoorbeeld uit de pot die bestemd is voor acute noodhulp en het Mensenrechtenfonds.

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij en Stoffer (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de vernieling van kerken in Pakistan

  1. Heeft u kennisgenomen van de verdrietige berichten uit Pakistan over de vernieling van meer dan twintig christelijke kerken in Jaranwala en het geweld richting christenen[1]?
  2. Deelt u de grote verontrusting over de gang van zaken, zoals het gebrek aan bescherming door de lokale politie?
  3. Hoe beoordeelt u de oorzaken van het opvlammen van het genoemde geweld?
  4. Hoe beoordeelt u de tegenstelling tussen het toekijken van de lokale autoriteiten en het ingrijpen van de landelijke autoriteiten?
  5. Gaat u evenals de Verenigde Staten opheldering vragen aan de Pakistaanse autoriteiten?
  6. Welke actie wordt vanuit de Europese Unie en in het bijzonder de speciale EU-gezant voor godsdienstvrijheid ondernomen richting Pakistan? Dringt u aan op Europese actie?
  7. Wat kunt u doen om de getroffen christenen, die het al moeilijk hadden, te ondersteunen?
  8. Welke mogelijkheden ziet u om de rechtsbescherming van christenen in Pakistan te verbeteren? Wat is uw inzet daarvoor?
  9. Deelt u de analyse dat de genoemde situatie naast vele andere verontrustende berichten en cijfers over christenvervolging onderstreept dat de inzet voor vrijheid van religie en de bescherming van vervolgde christenen eerder meer dan minder prioriteit verdient in het mensrechtenbeleid en bij de inzet van middelen vanuit het Mensenrechtenfonds?


[1] Reformatorisch Dagblad, ‘Reeks kerken vernield in Pakistan; christenen vluchten voor geweld’, 17 augustus 2023