8 februari 2022

“Hoe minder drempels, hoe beter.” SGP-amendementen voor kwetsbare mbo’ers aanvaard

Kwetsbare mbo-studenten krijgen een betere rechtsbescherming. Dat is het gevolg van het feit dat de Tweede Kamer vandaag twee amendementen van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft aangenomen. Het gaat om mbo-studenten met een beperking of die chronisch ziek zijn.

Het gaat om een wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs die de Tweede Kamer eerder heeft besproken. Nu moeten kwetsbare studenten zelf veel moeite doen om specifieke ondersteuning te krijgen. Door de aanvaarding van een amendement-Bisschop wordt het zo dat scholen moeten onderzoeken en aangeven welke specifieke ondersteuning een student nodig heeft. Zo’n onderzoek is een welkome steun in de rug voor de mbo’ers die problemen hebben.

Het andere winstpunt is dat studenten die bezwaren hebben tegen de afspraken over extra hulp of die aanlopen tegen een gebrekkige uitvoering nu makkelijker aan hun ‘recht’ kunnen komen. Op dit moment is het zo dat ze in zo’n geval naar de burgerlijke rechter moeten stappen. Dat is omslachtig en leidt tot een hoge drempel on verhaal te halen. Op verzoek van de SGP kunnen deze studenten ook terecht bij de op te richten geschillencommissie. Dat is veel laagdrempeliger en minder kostbaar en tijdrovend.

SGP-Kamerlid Bisschop is tevreden. “Ik weet uit ervaring en uit wat ik hoor dat nogal wat kwetsbare mbo’ers en hun ouders en/of verzorgers hier tegenaan lopen. Nu de Tweede Kamer mijn amendementen heeft aangenomen en deze deel van de wet worden, hoop ik dat deze problemen tot het verleden gaan behoren. Hoe minder drempels, hoe beter. Dat geldt al helemaal voor studenten die in een kwetsbare positie zitten.” Eén SGP-amendement werd aangenomen door alle fracties in de Tweede Kamer en het tweede amendement werd aangenomen met 147 stemmen voor en 3 stemmen tegen.