30 juni 2021

‘Ik ga hier dus niet mee akkoord’ | Roelof Bisschop over visserij

“Het gaat goed met de vis, maar slecht met de vissers.” Dat is in één zin samengevat de kern van de bijdrage van Roelof Bisschop aan het visserijdebat in de Tweede Kamer. Buitengewoon triest om te zien dat beetje bij beetje de boeren worden tegen- en weggewerkt, maar de vissers feitelijk hetzelfde lot beschoren is.

Een van de punten die nu spelen is het door Brussel opgelegde verbod op pulsvisserij, een duurzame vorm van visserij. Nederland heeft veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van deze vorm van visserij, maar opgestookt door de jaloerse Franse vissers heeft de Franse regering gedaan gekregen dat de EU een verbod heeft afgekondigd.

Het is maar een van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat de ruimte voor de visserij steeds minder wordt. Heel letterlijk gebeurt dat eveneens door gebiedssluitingen op zee, onder andere om ruimte te maken voor gigantische windparken. Dat gaat onverminderd door. Het zijn trouwens niet alleen de zeevissers die worden afgeknepen. maar ook de vissers op het IJsselmeer. Hoewel de visstand verbetert, is het aantal dagen dat er gevist mag worden met speciale netten teruggebracht van vijf naar twee.

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het commissiedebat over visserij. Gehouden op 30 juni 2021. Hij ging in zijn bijdrage onder andere in op pulsvisserij, Europa, sanering van kotters, het Noordzeeakkoord, de zegenvisserij in het IJsselmeer en visserijvrije zones. Pulsvisserij
Het gaat goed met de vis, maar slecht met de vissers. Terwijl ICES positief is over de Noordzeevis, moeten onze vissermannen vanaf vannacht hun duurzame pulsvistuig aan de wilgen hangen. Er zat muziek in: minder bodemberoering etc., maar Brussel was er doof voor. Hoe krom en zuur kan het zijn.

De NOS gaf vanmorgen een confronterend inzicht in de misère rond de pulsvergunningen. De Kamerstukken vanaf 2010 melden echter nauwelijks iets over de grote juridische risico’s die genomen werden. Hoe moet ik dat duiden?

Europa
De minister heeft in weerwil van de motie Boswijk/Bisschop ingestemd met de Algemene Oriëntatie op de Controleverordening. Terwijl de motie zei: eerst een praktijktoets, daarna instemming. Waarom heeft de regering er niet voor gekozen zich te onthouden van stemming? Gaat de minister als de wiedeweerga aan de slag met een praktijktoets, zodat waar mogelijk bijgestuurd kan worden?

Het Europees Parlement zegt in een resolutie dat richting 2030 de bodemberoerende visserij uitgefaseerd moet worden. Op de burelen van de Commissie gaat het Masterplan Starfish 2030 rond, met eenzelfde boodschap. De minister wuift het een beetje weg. Ik maak me echter wel zorgen. Zit de minister hier bovenop?

Sanering
De minister wil sanering van kotters niet meer financieren vanuit het Gemeenschappelijk Visserijbeleid maar vanuit de Brexit Adjustment Reserve. Dat roept wat vragen op. Waarom zouden de visserijstaatssteunkaders die ruimte niet bieden? Hoe groot is het risico dat we met lege handen staan als sanering vanuit de Brexitmiddelen ook spaak loopt?

Noordzeeakkoord
De SGP maakt zich grote zorgen over de uitvoering van het Noordzeeakkoord. Blijft er nog wel voldoende ruimte over voor onze vissermannen? Zorg ervoor dat de visie van de visserijsector serieus genomen blijft worden, met of zonder handtekening.

Zegenvisserij IJsselmeer
De Kamer heeft verzocht geen generieke reductie van vangstrechten voor de IJsselmeervisserij door te voeren zolang het visstandonderzoek nog loopt. Dus geen verbod op de zegenvisserij. Dat de minister terug wil naar slechts twee dagen per zegenrecht komt de facto neer op een verbod omdat het voor zegenvissers veel te weinig is om hiermee door te gaan. Ik kan hier niet mee akkoord gaan. Alternatieve visstandbemonstering gaf aanwijzing voor duidelijke onderschatting van het visbestand. We hebben het gewoon niet goed in beeld. Daarbij komt dat in het vorige visseizoen vijf keer meer brasem is aangeland dan vijf jaar geleden, terwijl de visserijinspanning slechts beperkt is toegenomen. Een indicatie dat het de goede kant op gaat. Alles afwegend kan ik niet leven met twee dagen per zegenrecht. Dat is geen uitvoering van mijn motie. Ik pleit ervoor om niet verder terug te gaan dan vijf dagen per zegenrecht. Dan kunnen vissers blijven voortbestaan, terwijl ondertussen gewerkt wordt aan betere bestandsschattingen.

Visserijvrije zones
De minister wil visserijvrije zones instellen bij álle stuwen, sluizen en gemalen met vismigratievoorzieningen voor álle vistuigen, terwijl alleen onderzoek is gedaan naar de invloed van visserij bij Kornwerderzand en de Haringvlietsluizen. Die invloed bleek overigens beperkt. Tegelijkertijd schuift ze een wetswijziging voor maatwerk door naar het volgende kabinet. Daar kan ik me niet in vinden. Wat betekent dit voor de binnenvisserij? Zorg er tenminste voor dat het als één pakket behandeld wordt.