18 maart 2021

In Vertrouwen Verder

Alles wijst erop dat de SGP temidden van alle verschuivingen in het politieke krachtenveld drie zetels mag behouden. Dat is een grote zegen en stemt tot diepe dankbaarheid. We zijn ontzettend blij met de warme steun die we iedere keer van onze trouwe achterban krijgen en het vertrouwen dat ook nieuwe kiezers ons hebben gegeven.
 
De SGP ging de verkiezingen in onder het motto: In Vertrouwen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, blijkt dat de SGP het historische resultaat van vier jaar geleden nagenoeg evenaart. In 2017 behaalde de SGP het beste verkiezingsresultaat ooit. Ook nu ligt het stemmenaantal weer ruim boven de 210.000. Dat is extra bemoedigend omdat de keuze dit keer groot was.
 
Als alle cijfers bekend zijn, zullen die nader worden bestudeerd om te kunnen zien waar de plussen en minnen zitten, wat kiezers bewogen heeft en waar we de komende jaren van kunnen leren. We hopen het vertrouwen dat we kregen te vertalen in de Tweede Kamer. Daarbij staat voorop dat we willen getuigen van de levende God en het goede van Gods geboden. Dat gaat hand in hand met onze roeping om die geboden in het parlement bescheiden, maar beslist, praktisch uit te werken.
 
In vertrouwen pakken we ons werk weer op, wetend dat niet getallen de doorslag geven of de inzet van mensen, maar Gods zegen.