24 november 2021

Internationale pers schrijft over SGP-steun voor Taiwan

Het gebeurt niet zo vaak dat een SGP-motie de internationale pers haalt. Des te interessanter als dat wél een keer zo is. Dat was gisteren, bij de stemming over de moties die waren ingediend bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken.

De SGP heeft zich sterk gemaakt voor Taiwan. Dat land ligt steeds meer onder vuur van de communistische vasteland-Chinezen. China-deskundigen houden er rekening mee dat Taiwan vroeg of laat zal worden aangevallen en ingelijfd. Taiwan is een van onze belangrijke handelspartners. Bovendien is Taiwan een bondgenoot in de  strijd tegen (cyber)criminaliteit. Onder andere daarom is de SGP ervoor om dat land als waarnemer toe te laten bij internationale organisaties. Het zou goed zijn dat Taiwan deelneemt aan vergaderingen in trainingsprogramma’s van Interpol, dé organisatie die wereldwijd politie en justitie ondersteunt bij het opsporen van criminelen.

Zoals gezegd: de SGP diende hierover een motie in, samen met het CDA. De motie (zie onder) is met grote meerderheid aangenomen, wat ook in het buitenland niet onopgemerkt is gebleven. Hieronder citaten uit twee berichten.

Focus Taiwan
Brussels, Nov. 23 (CNA) The Netherlands' House of Representatives adopted a motion supporting Taiwan's participation in the International Criminal Police Organization (Interpol) during a plenary session on Tuesday. The motion, proposed by parliamentarians Agnes Mulder and Kees van der Staaij, was passed by a vote of 149 to 0 with one absentee, according to the Taipei Representative Office in the Netherlands in a press statement. The motion referred to Taiwan as the Netherlands' important partner regarding business and combating global crime and said Taiwan's request for meaningful participation in Interpol was legitimate.

It also urged the Dutch government to work with other countries to explore ways to support Taiwan in its bid to participate as an observer in Interpol's general assembly and take part in the transnational crime control body's meetings and training programs.

Chinees (Taiwan) Nederlands zinnen vertaling › Vertalen.io

國際刑警組織(Interpol)。 (RT/達志影像)
國際刑警組織(INTERPOL
)正召開大會,荷蘭眾議院23日以壓倒性票數通過動議,籲請荷蘭政府與理念相近國家共同支持台灣參與,這是荷蘭國會繼2019年後再度展現挺台行動。
駐荷蘭代表處表示,荷蘭眾議院以149
票對1票的壓倒性票數通過動議,籲請荷蘭政府與理念相近國家共同研議支持台灣參與INTERPOL大會、相關會議及培訓機制可行性。
這是繼2019
年荷蘭國會通過支持台灣參與國際組織的歷史性動議案後,再次發聲力挺台灣有意義國際參與。
動議案指出,台灣不僅是荷蘭和歐盟的重要商業夥伴,也是打擊國際犯罪的盟友;台灣盼有意義參與國際組織是合理的期待,呼籲荷蘭政府與理念相近國家一起,共同探討支持台灣以觀察員身分參與的可能方案。
這項動議案是由荷蘭基民黨(CDA
)議員穆德(Agnes Mulder)及政治改革黨(Reformed Political Party,SGP)議員斯塔伊(Kees van der Staaij)共同連署提出。

 -----------------

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Taiwan een legitieme wens heeft tot betekenisvolle participatie binnen internationale organisaties, en de Kamer de regering verzocht heeft in de EU draagvlak te zoeken voor steun voor de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties;

overwegende dat Taiwan niet alleen een belangrijke zakenpartner van Nederland en de EU is, maar ook een bondgenoot in de strijd tegen de internationale (cyber)criminaliteit;

verzoekt de regering samen met gelijkgezinde landen de mogelijkheden te verkennen om steun te verlenen aan het verzoek van Taiwan om waarnemer te zijn bij de Algemene Vergadering en deel te nemen aan vergaderingen en trainingsprogramma’s van Interpol,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kees van der Staaij (SGP)
Agnes Mulder (CDA)