19 mei 2022

'Is de controle wel goed gewaarborgd?' - Debat sms'jes Rutte

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij aan het debat over de sms'jes van minister president Rutte. 

 Tijden veranderen. Soms moet je een nieuwe stap zetten. Mijn bijdrage aan dit debat is een gereconstrueerd verslag van een gesprek tussen mijzelf en mijn vrouw Marlies.  Marlies was er echt niet over te spreken. Oprecht verbaasd. Ze had het nieuws gevolgd. Hongersnood in Afrika. Oorlog in Oekraïne. Jongeren die eindeloos op jeugdzorg wachten. En jullie schuiven alles aan de kant om een debat te houden over de sms’jes van Rutte? Dat meen je niet!
“Ik was niet bij die debat-aanvraag gisteren hoor, probeerde ik nog, ik ben gewoon bij het debat over de jeugdzorg blijven zitten!”  Maar daar kwam ik niet mee weg. “Maar je gaat wel mee doen aan het debat toch?" Dat kon ik niet ontkennen.

Maar schat, zei ik, soms is het niet zo gek om een punt dat hoe dan ook stevig in het nieuws is, met elkaar te bespreken, zodat je het punt juist uit de weg kunt ruimen. Anders blijft dat hangen en dooretteren en dat is ook weer niet goed.  Ik ben het met je eens, vervolgde ik, andere onderwerpen veel groter. En je moet inderdaad wel oppassen dat zo’n debat niet spijkers op laag water zoeken wordt. Maar achter dat wissen van die sms’jes liggen wel serieuze vragen achter: welke mate van openbaarheid mag je van bestuurders verwachten, en welke ruimte is er voor vertrouwelijkheid. Hoe gaan ze integer en professioneel met die spanning om? Tijden veranderen, dus die vragen komen steeds weer terug.

Dat snap ik, zei Marlies. Als jullie in Den Haag je mond vol hebben van vertrouwen in de politiek, is het op zich ook prima dat je kritische vragen stelt. Maar ga er dan niet op voorhand van uit dat de ander de boel bedriegt. Ander voed je alleen maar wantrouwen!

En, vervolgde Marlies, Spreek dan helder af hoe je er in de toekomst mee om wil gaan, blijf niet eindeloos in het verleden wroeten, zoals die man met die krullebol nogal eens doet. (Jesse Klaver, hielp ik haar.) Kees, zoals ik bij een ruzietje tussen ons ook wel eens zeg: binnen tien minuten allebei je zegje doen, dat kan de lucht klaren, maar dan niet blijven doorpraten, anders maak je het alleen maar erger. Goed punt! reageerde ik, aan mij zal het niet liggen. De kernvraag die ik zal stellen aan premier Rutte is: Is gehoord deze hele discussie, nu goed gewaarborgd, dat de totstandkoming van besluiten goed gedocumenteerd en daarmee gecontroleerd kan worden?

Trouwens Marlies, wist je al dat Mark Rutte zijn Nokia eindelijk heeft ingeruild voor een iPhone? Tijden veranderen. Op de fractie zeiden ze al: die Nokia hoort natuurlijk wel in het museum thuis! Leuk punt misschien nog voor een motie in tweede termijn!