13 juni 2023

Is een vol stroomnet echt vol?

Op vrijdag 9 juni jl. bracht SGP-Kamerlid Chris Stoffer een werkbezoek aan bedrijventerrein De Kolk in Nunspeet. Bij autobedrijf Mudde Kok Automotive ging hij met vertegenwoordigers van de ondernemers, gemeente Nunspeet en netbeheerder Liander in gesprek over een belangrijk energieknelpunt. De ondernemers zijn bezig met elektrificatie, maar zitten klem door het – op papier – volle stroomnet.

Waarom dit probleem ‘op papier’? Ieder bedrijf heeft een eigen contract met de energieleverancier met daarin een gecontracteerd vermogen. Die capaciteit wordt een groot deel van het jaar echter maar deels gebruikt: het gemiddelde stroomgebruik van de deelnemende bedrijven komt gezamenlijk niet veel verder dan een kwart van het bij elkaar opgetelde gecontracteerde vermogen. De capaciteit van onderstations en het lokale stroomnet is echter gebaseerd op de theoretische mogelijkheid dat ieder bedrijf op hetzelfde moment de maximale capaciteit gebruikt. Dat is in de praktijk echter bij lange na niet het geval. Waar lopen de ondernemers nu tegenaan? Een bedrijf mag nu niet méér stroom gebruiken dan het gecontracteerde vermogen, terwijl andere bedrijven op datzelfde moment vermogen onbenut laten én het bedrijf die stroom zeker bij elektrificatie van bestelbussen hard nodig heeft. Verder kunnen kavels niet uitgegeven worden vanwege de (theoretische) capaciteitsproblemen. Verzwaring van onderstations en stroomnet laat nog op zich wachten.

Karel Kok en andere ondernemers op De Kolk kijken echter verder. Ze hebben de handen ineen geslagen en willen in overleg met de netbeheerder graag werk maken van een energiehub waarbij de deelnemende bedrijven gezamenlijk een contract afsluiten met de energieleverancier. Dan kunnen ondernemers hun stroomgebruik optimaliseren, zolang ze gezamenlijk niet boven het gecontracteerde vermogen uitkomen. De huidige wet- en regelgeving zit echter nog in de weg. Een juridische drempel is bijvoorbeeld dat zodra een ondernemer zijn gecontracteerde vermogen loslaat de netbeheerder gehouden is het vrijgekomen vermogen toe te wijzen aan de eerste op de wachtlijst. Dat kan maar zo een ander dan een ondernemer op De Kolk zijn.

Chris Stoffer gaat graag met deze knelpunten aan de slag. Gisteren heeft minister Jetten de nieuwe Energiewet naar de Tweede Kamer gestuurd, mede bedoeld om het delen van energie beter mogelijk te maken. Gaat deze wet ruimte bieden voor bovenstaand initiatief? Dit wordt voor de SGP een belangrijke vraag bij de behandeling van het wetsvoorstel. SGP-Kamerlid Stoffer: ‘We gaan graag met dergelijke energieconcepten van ondernemers aan de slag. Deze struikelpunten moeten opgelost worden, anders komt het niet goed met de gewenste verduurzaming van de energievoorziening.’