10 juni 2021

Israël van de kaart

De lesboeken voor Palestijnse kinderen en jongeren zijn nóg meer doordrenkt van ‘Israël-haat’ dan de vorige. Israël is van de kaart geveegd, rekenoefeningen gaan over aantallen ‘martelaren’ (zelfmoordterroristen) en de term ‘het Joodse volk’ is veranderd in ’de Joden’. Zomaar drie voorbeelden van hoe de Palestijnse jeugd wordt geïndoctrineerd. De SGP wil weten of daar ook Nederlands of Europees geld mee is gemoeid.

De SGP-Kamerleden Kees van der Staaij en Chris Stoffer hebben over een rapport van het CIDI over het Palestijnse lesmateriaal aan minister Kaag van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Van der Staaij: “We wisten al dat Palestijns lesmateriaal eerder ophitst dan dat het bijdraagt aan wederzijds begrip. Het feit alleen al dat op kaarten Israël niet eens meer voorkomt, zegt genoeg. Uiterst pijnlijk is ook dat de term ‘het Joodse volk’ is veranderd in ‘de Joden’. Wie de geschiedenis kent, weet dat daarmee de legitimiteit van de Joden als volk wordt ondergraven.”

SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil weten in hoeverre dit les voor Palestijnse kinderen mede gefinancierd wordt door Nederland, de EU of de VN. “Wij geven veel geld aan de Palestijnen. Ik mag toch hopend at dat geld niet gestopt wordt in desinformatie en haat zaaien. Ik wil van minister Kaag weten hoe het precies zit. En als blijkt dat er mogelijk ook Nederlands geld mee is gemoeid, dan is het zaak die kraan zo snel mogelijk dicht te draaien.”

Lees hier de schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij en Stoffer (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over haatzaaien in (nieuwe) Palestijnse lesmethoden.

 1. Kent u het bericht “Schoolboeken Palestijnse Autoriteit opnieuw vol met haat”?
 2. Hoe beoordeelt u de conclusie van IMPACT-SE dat de nieuwe Palestijnse schoolboeken nog minder aansluiten bij de onderwijswaarden van de VN dan voorgaande edities?
 3. Wat vindt u ervan dat leerlingen bij rekenoefeningen het aantal martelaren moeten optellen, ook in relatie tot de onderwijswaarden van de VN?
 4. Wat is uw mening over het feit dat bij opdrachten in aardrijkskunde- en geschiedenisboeken geen ruimte bestaat voor Israël op de kaart, omdat het hele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee wordt gezien als ‘Palestina’?
 5. Hoe beoordeelt u het feit dat de Joodse geschiedenis wordt genegeerd en dat eerdere alinea’s over het vredesproces zijn geschrapt uit de schoolboeken? In hoeverre draagt dit bij aan vrede en verzoening?
 6. Deelt u de zorg over het feit dat “Het Joodse volk in Palestina” in de nieuwe schoolboeken is veranderd in “Zionistische Joden in Palestina”, en dat de term “het Joodse volk” is veranderd in “de Joden”? Beaamt u dat hiermee de legitimiteit van de Joden als volk ondergraven wordt?
 7. Worden deze lesmethoden op enige wijze, direct dan wel via de VN, de EU of op andere indirecte wijze, mede gefinancierd door de Nederlandse staat?
 8. Wat is de stand van zaken ten aanzien van het tegengaan van haatzaaien en intolerantie in door de UNRWA (mede-)gefinancierde Palestijnse lesmethoden?
 9. Wat is uw reactie op de bewering in het bericht “EU study finds incitement in Palestinian textbooks, kept from public” dat de Europese Commissie een rapport over haatzaaien in lesmethoden van de PA onder de pet heeft gehouden? Klopt die bewering, en zo niet, wat is er dan concreet met deze conclusies gedaan?
 10. Hoeveel euro aan Europese subsidies is van 2017 tot heden naar lesmethoden van de Palestijnse Autoriteit gevloeid?
 11. In hoeverre voldeden deze lesmethoden aan de UNESCO-standaarden rondom vrede, tolerantie en geweldloosheid, en hoe heeft de Europese Commissie dit bevorderd?