23 november 2021

Kabinet belooft SGP demografische beleidsopties

Op verzoek van SGP-Kamerlid Chris Stoffer gaat het kabinet verkennen welke beleidsopties er zijn om de demografische ontwikkelingen in ons land bij te sturen. Staatssecretaris Wiersma deed die toezegging maandagavond tijdens het wetgevingsoverleg integratie en maatschappelijke samenhang.

De Tweede Kamer nam in september 2018 een motie van toenmalig VVD-fractieleider Dijkhoff aan die het kabinet vroeg scenario’s uit te werken voor de demografische ontwikkelingen van de toekomst. Dit leidde vorig jaar tot het rapport ‘Verkenning Demografie 2050’ van Nidi en CBS. De Kamer vroeg het kabinet toen ook te verkennen hoe deze ontwikkelingen kunnen worden bijgestuurd. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Om die reden kaartte SGP-Kamerlid Stoffer dit onderwerp al aan bij de begrotingsbehandeling over integratie.

Stoffer: “Als we zo doorgaan groeit ons land tot 2050 met zeker 2 miljoen inwoners. Dat is de conclusie van het rapport. Dat betekent dat we er een stad ter grootte van Amsterdam, Rotterdam én Den Haag bij krijgen. Daarvan is dan negen op de tien migrant. Zo’n rapport kunnen we niet in een la leggen en vervolgens niets doen. Dat betekent dat er heel snel iets moet gebeuren, want dit heeft grote consequenties voor onze samenleving. Kijk maar naar de enorm hoge asielinstroom op dit moment. Daarom heb ik het kabinet gevraagd zo snel mogelijk actie te ondernemen. We hebben geen tijd te verliezen.”

Het huidige kabinet gaat nu dus de beleidsopties verkennen. Vervolgens is het aan een volgend kabinet om hierin keuzes te maken.