20 september 2022

Kabinet op doodlopende weg

Het kabinet zit op een doodlopende weg als het gaat om de plannen voor de landbouw en de visserij. De derogatie wordt afgeschaft, de stikstof-plannen staan in beton, maar de beloofde perspectiefbrief is nog steeds helemaal blanco.” Dat is het eerste commentaar van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop op de beleidsagenda van de ministers van landbouw en stikstof.

De SGP wil dat het kabinet als eerste stap het stikstofdoel voor 2030 loslaat. Dat zou pas echt perspectief bieden. Bisschop:Het kabinet zet duizenden gezinsbedrijven klem tussen de tekentafel en de markt, tussen salonoptimisme en de weerbarstige boerenpraktijk. Het kabinet moet nú handelen, en dit niet af laten hangen van de bevindingen van Remkes. We moeten onze voedselvoorziening niet opkopen en onteigenen, maar innoveren. Dat de koning in de troonrede zei dat het kabinet met alle partijen verder wil werken aan gezamenlijke oplossingen, biedt wat hoop.

Het kabinet schrijft consequent over ‘PAS-melders’. De SGP maakt zich zorgen over de duizenden PAS-knelgevallen die als meldingsvrije activiteit in de problemen zijn gekomen. “Deze groep moet ook gelegaliseerd worden. Deze ondernemers zitten in grote onzekerheid. Laat hen niet in de steek. Ze hebben vaste grond onder de voeten nodig om te kunnen verduurzamen en vernieuwen, aldus Bisschop.