6 november 2018

Kamer wil geen gedwongen knieval in moskee

Schoolkinderen moeten niet gedwongen kunnen worden om mee te doen aan religieuze handelingen, zoals knielen voor Allah. Dat is de kern van een SGP-motie die is aangenomen door de Tweede Kamer.

Achtergrond bij de motie-Bisschop is dat er steeds vaker klachten binnenkomen van ouders en kinderen die tijdens het bezoek aan een moskee moeten knielen voor Allah. De SGP vindt die klachten begrijpelijk en terecht. Ze kreeg daarbij de steun VVD, CDA, CU, PVV, Forum voor Democratie en 50+. De regering moet nu de wet aanpassen zodat kinderen niet meer verplicht kunnen worden te knielen voor Allah.


Tekst van de motie-Bisschop c.s.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ouders in het openbaar onderwijs niet gedwongen mogen worden hun kinderen te laten deelnemen aan religieuze handelingen die ingaan tegen hun overtuiging;

constaterende, dat ouders slechts de mogelijkheid hebben om voor hun kinderen vrijstelling te verzoeken van deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten, maar dat een recht op vrijstelling wegens gewetensbezwaren in het openbaar onderwijs niet bestaat;

verzoekt de regering, de wettelijke regeling zodanig aan te passen dat in het openbaar onderwijs op verzoek van ouders vrijstelling verleend wordt van deelname aan religieuze handelingen die ingaan tegen hun overtuiging, zoals het knielen in een moskee.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop (SGP)
Heerema (VVD)
Bruins (ChristenUnie)