28 mei 2024

Kamervragen christenvervolging Pakistan

Samen met Chris Stoffer heeft SGP-Kamerlid Diederik van Dijk schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) over de vervolging en benarde positie van christenen in Pakistan. We mogen hen niet vergeten!

 1. Is de minister bekend met de artikelen “Pakistan: Police intervene after mob attacks Christians” en “Christians in Pakistan protest yet another attack over blasphemy”?
 2. Hoe reageert de minister op deze artikelen en de achterliggende gebeurtenissen?
 3. Wat zijn de trends die de regering ziet omtrent christenvervolging in Pakistan? Hoe ontwikkelen zich de aard en het aantal van incidenten en de schaal van het geweld?
 4. Hoe beoordeelt de minister de inzet van de Pakistaanse overheden en politie om geweld jegens religieuze minderheden tegen te gaan en om geloofsvrijheid te bevorderen?
 5. Zijn Christenen de enige minderheid die in de Punjab provincie vervolgd wordt of bevinden de Hindoes zich in een vergelijkbare verdrukte situatie?
 6. Hoe weegt de minister de hulp van lokale religieuze leiders die is gebruikt om spanningen te de-escaleren? Valt die hulp vaker en ook elders te benutten? Zo ja, hoe?
 7. Zijn er maatschappelijke organisaties die zich sterk maken voor geloofsvrijheid in Pakistan en welke mogelijkheden zijn er voor NL en de EU om die maatschappelijke organisaties te ondersteunen?
 8. Heeft Nederland contact met Islamitische groepen en leiders over christenvervolging in Pakistan en andere landen waar veel christenvervolging is? Zo ja, hoe reageren die groeperingen daarop en wat is de opbrengst van deze contacten?
 9. Erkent de minister dat er bij deze christenvervolging naast al het geweld tegen personen ook veel huizen, panden en kerken worden aangevallen en beschadigd? Zo ja, welke vorm van herstel en compensatie is er voor Pakistaanse christenen? Welke opstelling kiest de Pakistaanse overheid hier?
 10. Zijn er momenteel strafzaken voor blasfemie in Pakistan waar de regering van weet? Hoe verhouden de Nederlandse regering en de Nederlandse lokale post zich tot deze processen?
 11. Wat hebben de Nederlandse en Europese gezanten voor godsdienstvrijheid concreet ondernomen in Pakistan en hoe zijn de contacten met de nationale en regionale regeringen op dit vlak?