20 augustus 2021

Kamervragen over banken die antivaxxers weigeren

"Banken en betaaldiensten blokkeren regelmatig rekeningen van organisaties die zij beschouwen als verspreiders van nepnieuws over corona en vaccinaties," dat schrijft het NRC Handelsblad.

Uit een rondgang van NRC blijkt dat zeker acht invloedrijke internetkanalen in de voorbije maanden de wacht zijn aangezegd of reeds zijn afgesloten van hun bankrekening of betaaldienst. Naar aanleiding van deze berichtgeving stelt SGP-voorman Kees van der Staaij schriftelijke Kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Financiën.

Lees hieronder de letterlijke Kamervragen van Van der Staaij:
1. Bent u bekend met het artikel ‘De complotdenker bankiert maar elders, zegt de bank’ van 17 augustus jl.?
2. Kunt u aangeven binnen welk kader banken opereren wanneer zij rekeningen blokkeren van klanten die wettelijk gezien niet over de schreef gaan?
3. Kunt u aangeven of het verspreiden van berichten die via stichtingen worden verspreid en niet passen bij de bedrijfsvoering voldoende reden voor een bank kan zijn om een rekening te blokkeren?
4. Hoe wordt voorkomen dat banken met deze handelswijze de vrijheid van meningsuiting buitenwettelijk inperken? In hoeverre verzet de horizontale werking van dit grondwettelijk recht zich tegen deze handelwijze van banken en financiële instellingen?
5. Bent u voornemens banken op hun blokkeringsbeleid aan te spreken zodat de vrijheid van meningsuiting zo min mogelijk onder druk komt te staan? Welke rechtsbescherming is er voor burgers of instellingen die ten onrechte ingeperkt worden in hun vrijheid van meningsuiting?