14 januari 2021

Kamervragen over foetaal weefsel en het coronavaccin

SGP-voorman Kees van der Staaij heeft samen met CU-Kamerlid Carla Dik-Faber schriftelijke Kamervragen gesteld over foetaal weefsel en het coronavaccin. 

Kees van der Staaij: "Ik wil van de regering weten in hoeverre er bij de ontwikkeling van coronavaccins gebruik is gemaakt van foetaal weefsel. Voor sommige mensen speelt dat een rol bij de overweging of zij zich wel of niet laten vaccineren met een bepaald type vaccin. De SGP hecht aan duidelijkheid en aan keuzevrijheid. Geef de ruimte om te kiezen voor een vaccin dat ontwikkeld is zonder gebruik van foetaal weefsel."

Schriftelijke vragen van Kees van der Staaij (SGP) en Carla Dik-Faber (CU) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over keuzevrijheid in het vaccin voor een specifieke groep gewetensbezwaarden:

  1. Is het u bekend dat sommige mensen zich gewetensbezwaard voelen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, omdat er bij de ontwikkeling, productie en/of testfase van verschillende vaccins gebruik is gemaakt van cellijnen gebaseerd op foetaal weefsel?
  2. Kunt u aangeven voor welke coronavaccins die door Nederland ingekocht (zullen) worden in de ontwikkelings-, productie- of testfase al dan niet gebruik is gemaakt van cellijnen gebaseerd op foetaal weefsel?
  3. Klopt het dat het gaat om de zogenaamde HEK293- en PERC6-cellijnen?
  4. Kunt u bevestigen dat in de vaccins zelf géén foetaal weefsel aanwezig is?
  5. Heeft u zich op enig moment bezonnen op de ethische afwegingen rondom het gebruik van menselijke cellijnen bij coronavaccins? Wat is uw reactie op uitspraken van medisch-ethisch professor Henk Jochemsen: „Deze veelgebruikte cellijn is zó lang zelfstandig doorgekweekt dat die ook wat betreft chromosomenpatroon niet meer normaal menselijk is. (…) je zou gevoelsmatig liever andere cellen willen. Dus als die er zijn, gebruik die dan."
  6. Deelt u de mening dat keuzevrijheid tussen de verschillende coronavaccins die de komende tijd beschikbaar komen, bij kan dragen aan vergroting van de vaccinatiebereidheid onder Nederlanders die zich gewetensbezwaard voelen?
  7. Bent u daarom bereid om, bijvoorbeeld op indicatie van de huisarts, deze specifieke groep gewetensbezwaarden keuzevrijheid te geven voor de coronavaccinatie?
  8. Bent u daarnaast bereid om communicatiemiddelen in te zetten om Nederlanders te informeren over de totstandkoming en samenstelling van de verschillende vaccins, de mogelijke ethische afwegingen bij de verschillende vaccins en daarover het gesprek aan te gaan met gewetensbezwaarden?