12 juni 2024

Kamervragen over fraude bij asielaanvraag

Lees hier de schriftelijke Kamervragen van SGP-Kamerlid Diederik van Dijk aan staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) over het bericht ‘De kapper pochte in de salon dat hij de IND had bedonderd met een schijnhuwelijk, maar de immigratiedienst trof geen maatregelen’.

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘De kapper pochte in de salon dat hij de IND had bedonderd met een schijnhuwelijk, maar de immigratiedienst trof geen maatregelen’ in NRC van 12 juni jl.?
  2. In hoeverre herkent u de in het artikel geschetste signalen van fraude bij toekenning van verblijfsvergunningen door de IND?
  3. Welke mogelijkheden zijn er voor IND-medewerkers om signalen van fraude te melden bij de IND en het ministerie van Justitie en Veiligheid, en hoe wordt hiermee omgegaan?
  4. Hoe reageert u op de berichtgeving dat de IND nadere informatie over mogelijke fraude tijdens het onderzoek ontving, maar dat dit verder niet werd uitgezocht door IND en ministerie?
  5. Deelt u de mening dat signalen van fraude ten allen tijde serieus moeten worden onderzocht?
  6. Bent u bereid alsnog opdracht te geven voor nader onderzoek naar de aanvullende informatie over mogelijke fraude?
  7. Welke maatregelen zijn getroffen of bent u voornemens te treffen naar aanleiding van deze berichtgeving ter voorkoming van fraude?
  8. Wilt u deze vragen beantwoorden voor het commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid van 26 juni a.s.?