7 juni 2023

Kamervragen over geweld tegen christenen in India

SGP-Kamerlid Kees van der Staaij stelt schriftelijke vragen aan minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken over geweld tegen christenen in India. De Kamervragen zijn hieronder te lezen.

  1. Kent u het bericht “Violence in India kills scores of Christians and turns churches to ashes”?
  2. Klopt de berichtgeving dat recent in noordwestelijk India zo’n 70 christenen gedood werden, zo’n 30 kerken in de as werden gelegd, en ruim tienduizend christenen ontheemd raakten?
  3. Welke actie(s) hebben de Indiase politie- en veiligheidsdiensten ondernomen om deze golf van geweld te stoppen?
  4. Heeft u kennis genomen van de diverse oorzaken en verschijningsvormen van vervolging in India in bredere zin, zoals de hulporganisatie Open Doors dit in kaart heeft gebracht?
  5. Heeft u contact gehad met de Indiase overheid om deze mensenrechtenschendingen aan te kaarten? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen? Wilt u hiervan verslag doen richting de Tweede Kamer?
  6. Op welke wijze werkt u in EU- of VN-verband samen met bondgenoten zoals het Verenigd Koninkrijk, om de vervolging van christelijke minderheden expliciet in India effectief te adresseren?