22 november 2023

Kamervragen over het achterwege blijven van afspraken met de industrie over reductie van de stikstofuitstoot

Lees hier de schriftelijke Kamervragen van SGP-Tweede Kamerleden Bisschop en Stoffer aan minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof over het achterwege blijven van afspraken met de industrie over reductie van de stikstofuitstoot.

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat nog nauwelijks met industriële piekbelasters is gesproken over reductie van de stikstofuitstoot, terwijl bedrijven wel aangeven dat er mogelijkheden zijn?
  2. Kunt u precies aangeven met welke industriële piekbelasters inmiddels wel of niet is gesproken en welke afspraken al zijn gemaakt?
  3. Waarom is alleen met de zeven grootste uitstoters inhoudelijk gesproken en nog niet met andere industriële piekbelasters?
  4. Hoe kan het dat de gesprekken tot nu toe nog niet tot concrete resultaten hebben geleid?
  5. Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat de stikstofuitstoot van in ieder geval de industriële piekbelasters op korte termijn verlaagd wordt?