19 april 2023

Kamervragen over nieuwe functie Snapchat

Lees hier de schriftelijke vragen van de SGP-Kamerlid Chris Stoffer en ChristenUnie-Kamerlid Nico Drost aan staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Nieuwe functie Snapchat wil met kinderen afspreken: Zie ik je vanavond? Ik ben een echt persoon!’.

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Nieuwe functie Snapchat wil met kinderen afspreken: Zie ik je vanavond? Ik ben een echt persoon!’?
 2. Wat vindt u van deze nieuwe functie?
 3. Bent u ervan op de hoogte dat de nieuwe functie van Snapchat, My AI, een speelse variant is op Chat GPT, maar daarbij verdergaat dan Chat GPT, omdat de functie van Snapchat zich voordoet als een echte vriend/persoon, die daarnaast ingaat op voorstellen voor fysiek afspreken?
 4. Bent u ervan op de hoogte dat My AI inspeelt op de behoeften en problemen van jongeren, waardoor jongeren een eenzijdige input krijgen, wat gevaarlijk kan zijn voor de ontwikkeling van de jongeren?
 5. Bent u met ons van mening dat Snapchat met deze nieuwe functie een grens overschrijdt, omdat het zich voordoet als echt persoon, en herkent u de zorgen van ondermeer 113 Zelfmoordpeventie en de Kindertelefoon dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor jongeren, zeker voor jongeren die kampen met suïcidale gedachten?
 6. Wat vindt u ervan dat My AI voor verbetering van hun eigen product en voor reclamedoeleinden in beginsel alle berichten bewaart, is dit in lijn met fingerende wet- en regelgeving? Kunt u hierbij specifiek ook ingaan op het kader voor minderjarigen van 16-17 jaar en kinderen jonger dan 16?
 7. Wat vindt u ervan dat Snapchat deze functie introduceert voor commerciële doeleinden en deze ook voor kinderen beschikbaar stelt?
 8. Bent u bereid om met Snapchat in gesprek te gaan over deze functie en de effecten hiervan op kinderen in het bijzonder, met als doel deze functie te schrappen of in elk geval aan te laten passen zodat kinderen beschermd worden? Bent u op zijn minst van mening dat daarbij duidelijk moet worden aangegeven dat het hier gaat om een fictief persoon?
 9. Hoe bent u van plan om jongeren, ouders en scholen in bredere zin bewuster te maken van deze en andere AI-ontwikkelingen?
 10. Bent u met ons van mening dat er hele grote stappen worden gezet in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, waardoor een zorgvuldige aanpak noodzakelijk is?
 11. Ziet u met ons dat technologische ontwikkelingen momenteel sneller gaan dan de kaders van wet- en regelgeving? Deelt u de mening dat dit geen wenselijke situatie is en dat idealiter vóór de introductie van nieuwe ingrijpende digitale technologieën een afweging is gemaakt over de maatschappelijke impact en of en onder welke voorwaarden dergelijke technologieën kunnen worden geïntroduceerd?
 12. Hoe beoordeelt de regering de stappen die de Italiaanse privacy-autoriteit heeft gezet om ChatGPT te blokkeren, ondermeer vanwege de slechte bescherming van kinderen? Kan de regering zich voorstellen dat ook in Nederland tot een dergelijke stap wordt overgegaan?
 13. Bent u het met ons een dat niet alleen op korte termijn met een visie op nieuwe AI-producten moet worden gekomen – zoals door de Kamer verzocht , maar ook met nadere wet- en regelgeving waarin in elk geval aandacht is voor de bescherming van kwetsbare groepen zoals kinderen en jongvolwassenen?