24 mei 2022

Kamervragen over opvang Oekraïense vluchtelingen met een beperking

Lees hier de schriftelijke vragen SGP-Kamerleden Roelof Bisschop en Kees van der Staaij aan staatssecretaris Van den Burg van Justitie en Veiligheid en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Oekraïense vluchtelingen met een beperking zijn blinde vlek voor Nederland’.

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Oekraïense vluchtelingen met een beperking zijn blinde vlek voor Nederland’ in het Nederlands Dagblad van 20 mei jl.?
  2. Hoe verloopt de opvang van Oekraïense vluchtelingen met een beperking in Nederland op dit moment? 
  3. Wat is sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ondernomen ten aanzien van de opvang van Oekraïners met een beperking?
  4. Hoe ziet u de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid ten aanzien van de opvang van deze mensen in Nederland, mede gelet op het VN-verdrag voor mensen met een handicap?
  5. Hoe reageert u op de ervaring van stichting Soft Tulip dat coördinerende en financiële steun vanuit de overheid op dit moment ontbreekt?
  6. Welke mogelijkheden ziet u om organisaties die opvang van Oekraïense vluchtelingen met een beperking organiseren te ondersteunen vanwege het tekort aan financiële middelen ten behoeve van deze opvang?
  7. Bent u bereid hierover op korte termijn in gesprek te gaan met deze organisaties om tot een oplossing te komen, aangezien het budget hiervoor per 1 juni vrijwel ontbreekt en men tot op heden geen contact met het ministerie krijgt? 
  8. Welke mogelijkheden ziet u voor opvang van de volgens Soft Tulip wachtende groep van tweehonderd beperkte vluchtelingen in Oekraïne? 
  9. Bent u bereid, net als Duitsland, te komen met een nationaal coördinator of nationaal coördinatiepunt voor de opvang van mensen met een beperking zodat er meer regie komt op de opvang van deze kwetsbare groep?