13 oktober 2023

Kamervragen over veiligheid Joodse gemeenschap in Nederland

Op vrijdag 13 oktober stelde SGP-Kamerlid Roelof Bisschop schriftelijke Kamervragen aan minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) over de veiligheid van de Joodse gemeenschap in Nederland. De Kamervragen zijn hieronder te lezen.

 1. Bent u bekend met het bericht ‘vrees groeit binnen Joodse gemeenschap voor antisemitisme en geweld’ van het NRC d.d. 12 oktober?
 2. Wat is uw reactie op dit bericht?
 3. Is het eerder voorgekomen dat alle Joodse scholen in Amsterdam zijn gesloten in verband met terreurdreiging?
 4. Klopt het dat het sluiten van de scholen het gevolg is van ontoereikende capaciteit bij de beveiliging?
 5. Hoe rijmt dit met de uitspraak van minister president Rutte in het Vragenuur van dinsdag 10 oktober jl. waarin hij stelde dat Joodse gemeenschappen extra beveiligd zullen worden?
 6. Hebben de veiligheidsdiensten voldoende inzichtelijk vanuit welke groepen van de samenleving de dreiging op Joodse gemeenschappen vandaan komt?
 7. Hoe is voorzien in begeleiding en nazorg van personeel en leerlingen?
 8. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat in Nederland gevreesd wordt voor aanslagen op Joodse scholen en gemeenschappen terwijl er in Israël oorlog woedt nadat zij aangevallen zijn door Hamasterroristen?
 9. Bent u bereid maatregelen te treffen die het mogelijk maken antisemitisme sneller en strenger aan te pakken?
 10. Wat is uw reactie op de pro-Palestinademonstraties die afgelopen weekend plaatsvonden in Rotterdam, Amsterdam en Leiden waarbij antisemitische leuzen zijn geroepen en het geweld van Hamas werd verheerlijkt?
 11. Deelt u de mening dat het demonstratierecht eindigt wanneer het strafrecht wordt overtreden?
 12. Bent u het met de SGP eens dat de mogelijkheden die artikel 7 van de Wet Openbare Manifestaties mogelijkheden biedt aangegrepen moeten worden om ingeval van gevaar voor het verstoren van de openbare orde of een gevaar voor de veiligheid een demonstratie te kunnen verbieden?
 13. Bent u bekend met het feit dat Frankrijk, Duitsland en Hongarije pro-Palestinademonstraties verboden zijn met het oog op het risico van verstoring van de openbare orde?
 14. Bent u bekend met het feit dat in Wenen deze week een Palestijnse demonstratie verboden werd omdat de organisatie gebruikmaakte van de leus 'From the river to the sea, Palestine will be free', omdat deze slogan gebruikt wordt door Hamas en gezien wordt als een 'duidelijke oproep tot geweld' welke zou betekenen dat Israël van de kaart geveegd moet worden.
 15. Bent u bereid dit voorbeeld te volgen indien van te voren blijkt dat bij pro-Palestinademonstraties antisemitische leuzen zoals ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ geuit zullen worden?
 16. Wat is de status van het handelingsperspectief voor gemeenten waarin een kader wordt gesteld om in te kunnen grijpen bij demonstraties? Kunnen burgemeesters hier van afwijken?
 17. Heeft u er vertrouwen in dat bij het volgen van dit kader voorkomen wordt dat er antisemitische demonstraties gehouden zullen worden?
 18. Hoe waarborgt u dat het bevoegd gezag zich blijvend zal inzetten voor de veiligheid van Joodse gemeenschappen als zij weglopen voor het veroordelen van Jodenhaat?
 19. Bent u bereid om met de minister van Binnenlandse Zaken in overleg te treden om in navolging van de Duitse minister Faesen 'Alle instrumenten die onder de parlementaire wet vallen, te gebruiken om demonstraties van solidariteit met Hamasterreur zo vroeg mogelijk te voorkomen’?