1 juli 2022

Kees van der Staaij over boerenprotesten

Lees hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het debat over de maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis.

De stikstofplannen hebben veel losgemaakt. Wij hebben het gemerkt in gesprekken en ontmoetingen: de zorgen en emoties zitten diep. Bij boeren, maar ook bij lokale en provinciale bestuurders. 

Het is de stapeling van regels die op het boerenerf neerdalen, zonder perspectief en verdienmodel, wat hard aankomt, wat diep raakt, moedeloos kan maken. Veel boerengezinnen voelen zich ook getergd, bedreigd in hun bestaan. 

Opgekropte frustratie, niet van één jaar, maar van jaren. Mijn vraag aan de minister-president is: herkent u dit? Wat gaat het kabinet doen om de verbinding te herstellen? Is het kabinet bereid het gesprek aan te gaan, echt te luisteren naar de zorgen? Zou een commissie van wijzen daarbij  kunnen helpen? 

Er is in Nederland veel ruimte om alles wat je hart bezwaart kenbaar te maken, gelukkig maar! En zo zijn er heel wat vreedzame gesprekken gevoerd, betogingen gehouden, zorgen luid en duidelijk naar buiten gebracht. Dat hoort bij een rechtsstaat.

Laat echter glashelder zijn: minister en Kamerleden thuis opzoeken, politieauto’s vernielen, snelwegen blokkeren: dit gaat over de schreef, dat is onaanvaardbaar. 

Met radicalisering belanden we in de chaos, en jaag je bovendien ook de samenleving tegen je in het harnas. Een kleine groep relschoppers bederft het dan voor de rest. Die weg moeten we niet op. Ik zeg er wel bij: zeker niet alle boeren zijn relschoppers, en zeker niet alle relschoppers zijn boeren. 

Burgemeesters, politiemensen, en alle anderen die een taak hebben in het handhaven van de openbare orde zijn geroepen de grenzen van de rechtsstaat te bewaken: verstandig en gezaghebbend. Dat vertrouwen wij graag aan hun toe. Zij verdienen onze steun.  Mijn vragen aan de minister van Justitie zijn:

  1. hebben zij voldoende ruimte om eigen afwegingen te kunnen maken? 
  2. lopen zij tegen knelpunten aan, die vanuit “Den Haag” om een oplossing vragen?