18 augustus 2021

'Kijk breder dan alleen naar vaccinatie' - coronadebat 35

Lees hier de spreektekst van Kees van der Staaij aan het 35e debat over de coronacrisis. Gehouden op 18 augustus 2021.

Corona blijft. Daarmee blijft ook de opgave om daar verstandig mee om te gaan. Maar dat is geen eenvoudige opgave: het is schadelijk om te onvoorzichtig te zijn – zoals we eerder deze zomer bij het dansen-met-janssen-drama zagen, maar het is ook schadelijk om te voorzichtig te zijn en beperkende maatregelen te lang overeind te houden. Die spanning staat er steeds op. Het is een smal pad.

In de strijd tegen het virus ligt veel nadruk op vaccineren als dé oplossing. Ik wil daaraan de waarschuwing blijven verbinden om niet alles van het vaccin te verwachten. Kijk breder!. En wees koersvast: geen vaccinatiedwang. Niet via de voordeur, en niet via de achterdeur. Wat zegt de minister tegen die Nederlanders die zich daar grote zorgen over maken?

Kijk breder! We horen de laatste tijd erg weinig over geneesmiddelen die kunnen worden ingezet of ontwikkeld tegen corona. Hoe staat het daarmee? Blijven die niet ten onrechte erg in de schaduw staan?

Kijk breder! Het is niet redelijk om te verwachten dat met één wondermiddel, of dat nu een vaccin of een geneesmiddel is, alle behoefte aan medische zorg als sneeuw voor de zon verdwijnt. Daarom blijft het van belang om voortdurend in te zetten op vergroting van de mogelijkheden voor ic-zorg. Daarnaast moet ook buiten het ziekenhuis hoogstaande corona-zorg kunnen worden geboden, door huisartsen, door de thuiszorg. Wat is de concrete inzet van het kabinet hierop? Hoe wordt voorkomen dat de aandacht hiervoor verdampt, zodra de grootste golven voorbij zijn?

Kijk breder! In hoeverre is er oog voor het feit dat heel veel mensen al één of zelfs meerdere keren corona hebben meegemaakt en daardoor ook immuniteit hebben opgebouwd?

Onze oproep aan het kabinet is: benoem naast de positieve effecten ook eerlijk de beperkingen van vaccinaties, zoals het feit dat je ook na één of twee prikken nog steeds corona kunt krijgen en mogelijk ook kunt doorgeven. Dat alleen al is een reden om vaccinatie niet eenzijdig als een vrijbrief voor het normale leven te beschouwen.

De SGP wil geen vaccinatiedwang. Niet via de voordeur en niet via de achterdeur. Wij zijn er daarom op tegen dat het kabinet van plan is om niet-gevaccineerden te laten betalen voor toegangstesten om een concert bij te wonen. Die toegangstesten werden aan de Kamer voorgespiegeld als mogelijkheid om de samenleving sneller te openen dan anders verantwoord zou zijn – dat is een flop geworden. Gaan toegangstesten nu toch gebruikt worden om via de portemonnee niet-gevaccineerden onder druk te zetten?

In de toegangstestenwet is een amendement van de SGP en andere partijen aangenomen dat bepaalt dat er geen toegangstesten van burgers mogen worden verlangd buiten de in de wet genoemde sectoren. Hoe controleert het kabinet of er niet ten onrechte om een test wordt gevraagd?

Ook als de grootste golven voorbij zijn, maar corona blijft, dan mag van iedere burger worden verwacht om verstandige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Maar het hoort bij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de burger om naar eer en geweten zelf in te vullen hoe die eruit moeten zien. Dat is een uitgangspunt van onze rechtsstaat waar we ook in tijden van corona pal voor moeten blijven staan.

Als we gevangen zitten in krampachtig maakbaarheidsdenken zullen we bij elke nieuwe corona-uitbraak verontwaardigd op zoek gaan naar de zondebokken. Dat is wat de SGP betreft geen heilzame weg. Het zou beter zijn om een beroep te doen op ieders verantwoordelijkheid, maar tegelijk ook vrijheden te respecteren en te beseffen dat corona blijft.