8 november 2023

Kinderarmoede halveert

“De doorrekening van het SGP-verkiezingsprogramma ziet er goed uit. Onze plannen zijn financieel deugdelijk en goed onderbouwd.” Dat zegt André Flach, de nummer drie op de SGP-lijst die op de nominatie staat om in de SGP-fractie de portefeuilles Financiën en Economische Zaken te gaan doen.

Belangrijk punt in de doorrekening is dat gezinnen erop vooruit gaan en de oneerlijke kloof tussen een- en tweeverdieners kleiner wordt. Dat wordt bereikt door de invoering van het fiscale splitsingsstelsel en de verlaging van de inkomstenbelasting.

Flach: "Een ander belangrijk punt is dat het CPB laat zien door ons voorstel om een kinderbijdrage in te voeren de kinderarmoede wordt gehalveerd. Ook ben ik er blij mee dat ons speerpunt veiligheid goed uit de verf komt door een structurele verhoging van de uitgaven voor Defensie en de politie.” Daarnaast trekt de SGP geld uit voor een fonds voor hulp bij onbedoelde zwangerschappen, wordt mantelzorg beter ondersteund en wordt er extra geld gestoken in regionale ontwikkeling.

De ruggengraat van onze economie is het MKB. “Om die ondernemers te helpen stellen we voor om de winstbelasting en andere (bureaucratische) lasten te verlagen en investeringen te stimuleren. Bedrijven die veel restwarmte produceren krijgen te maken met hogere lasten en heffingen, o.a. voor het milieu. Concreet denk ik aan een heffing op het lozen van restwarmte en een belasting op industriële luchtvervuiling,” aldus Flach.