24 november 2021

Kleine en grote criminelen

De handhaving van de orde, zorgen voor veiligheid en het bestrijden van criminaliteit zijn de kerntaken van de overheid. Vandaar dat de SGP altijd ruim inschrijft op de spreektijd bij de behandeling van de begroting van Justitie. De bijdrage van de twee SGP-woordvoerders staat hieronder. Drie thema’s lichten we er hier uit: antisemitisme, de ásielcrisis’ en het aanpakken van alle criminaliteit.

Roelof Bisschop wees erop dat bij de herdenking van de Kristallnacht in de synagoge in Amsterdam ook dit jaar weer een grote politiemacht paraat stond. Uiterst pijnlijk dat dit nodig is. Datzelfde geldt trouwens voor bijvoorbeeld Joodse scholen, dag in dag uit. Tegen die achtergrond wil de SGP dat de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding blijft en niet onder de nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme wordt geschoven.

Dat er sprak is van een asielcrisis, zal helder zijn. De azc’s zitten overvol, en dan te bedenken dat 70% van de asielzoekers die hier aankloppen geen recht blijkt te hebben op asiel. We kunnen het niet meer aan, zei woordvoerder Roelof Bisschop. In zijn bijdrage (zie hieronder) somde hij twee punten op die nu absoluut noodzakelijk zijn: 1. Sluit de grenzen en hou controle. 2. Investeer in de asielketen, anders loopt het nóg meer vast.

Alle aandacht voor de ‘grote criminaliteit’ moet niet de aandacht opslokken voor de ‘kleine criminelen’. Want juist van de dagelijkse delicten waar vrijwel iedereen mee te maken hebben burgers ook letterlijk dagelijks last. Neem oplichters die nietsvermoedende burgers via internet geld ontfutselen. Het blijkt bijzonder moeilijk te zijn de daders aan te pakken en het geld terug te krijgen omdat ze de terugbetaling omzeilen door vervangende hechtenis uit te zitten of onder de radar te blijven. Dat kan en moet anders.

----------------------

Lees hier de bijdragen van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij en Tweede Kamerlid Roelof Bisschop aan de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid. 

In het Bijbelboek Spreuken is veel wijsheid te vinden. Eén van deze wijze raadgevingen is om de mond te openen voor hen die niet gehoord worden, voor de rechtszaak van allen die weerloos zijn. Om de mond te openen en te oordelen met rechtvaardigheid, recht te verschaffen aan de ellendige en de arme.’ Ook vandaag mogen wij ons deze wijze woorden ter harte nemen.
Recht en gerechtigheid, daar gaat het immers steeds om in het domein van Justitie en Veiligheid. Oog hebben voor degenen die onrecht aangedaan wordt.

Veiligheidsketen
De SGP is dankbaar voor de erkenning van de noodzaak om structureel in veiligheid te investeren. We zijn er nog niet. Er blijven veel zaken over die niet enkel met een zak geld op te lossen zijn. Veiligheid in de wijken en een robuuste strafrechtketen staan of vallen met voldoende mankracht. Mijn oproep aan de minister is dan ook; investeer in de opleidingscapaciteit en ICT om personeel bij politie, de rechterlijke macht en andere partners, te ondersteunen in hun belangrijke werk.

Misdaad loont niet
Criminelen moeten weten dat misdaad niet loont. Juist voor slachtoffers van fraude en oplichting is het van belang dat zij zo snel mogelijk terugbetaald worden zodat zij niet in nog grotere betalingsproblemen komen.
Ik ontving bericht van iemand bij wie €30.000 was buitgemaakt door internetoplichters. De daders omzeilen de terugbetaling door vervangende hechtenis uit te zitten of onder de radar te blijven. Deze jongen heeft hier geen boodschap aan, hij werkt al 10 jaar om de schuld bij zijn ouders terug te betalen. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat sancties volledig, effectief en snel ten uitvoer worden gelegd? Kan de minister hierbij ook ingaan op het wetvoorstel over conservatoire DNA-afname?

Internetcriminaliteit
Internetcriminaliteit is een dreigend gevaar waar we niet voor weg mogen kijken. Wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dat instanties als de Nationale Politie, onze ziekenhuizen en Universiteiten beschermd zijn tegen cybercriminaliteit?

Er worden veel websites vanuit Nederland gehost waarop seksueel misbruik van kinderen gedeeld wordt of waar illegale prostitutie plaatsvindt. We moeten ook voor déze slachtoffers opkomen en staan voor hun zaak. Wat gaat de minister doen om websites die deze beelden delen en diensten aanbieden gemakkelijker te verwijderen en verspreiders van deze beelden aan te pakken?

Adoptie
Het voorkomen van fouten wordt niet opgelost door te stoppen met het beschermen van kinderen. De SGP-fractie vindt het zorgelijk dat aspirant-adoptiefouders sinds dit besluit in spanning zitten of interlandelijke adoptie ooit nog mogelijk wordt. Wat gaat de minister doen om kansarme kinderen die in aanmerking komen voor adoptie in contact te brengen met Nederlandse adoptiefouders? Mogen zij ook gehoord worden?

Politie
Het afgelopen weekend werden we stilgezet bij het belang van een sterke politie. Ik wil allereerst een woord van dank zeggen tegenover de hulpverleners die onze veiligheid bewaken. Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de politie wordt ingesloten door relschoppers. In het belang van ieders veiligheid mag onze politiemacht niet in de knel komen. De politie waarschuwt in haar position paper dat zij met de huidige begroting problemen krijgt de opgaven van nu en de toekomst te trotseren. Welke stappen neemt de minister om de politie haar taken te laten uitvoeren om de problemen van vandaag en morgen het hoofd te bieden?

De SGP juicht de versterkte aanpak van ondermijnende criminaliteit toe. Maar drugsproblematiek in het buitengebied vraagt ook om extra aandacht. Inzet van de politie is hard nodig om verdere uitbreiding van drugsnetwerken te voorkomen. Met de huidige verdeling van wijkagenten krijgt dit onvoldoende aandacht en lopen we achter de feiten aan. Eén 1 wijkagent per 5000 inwoners betekent in het buitengebied dat er 1 wijkagent voor een aantal dorpen is. Gaat de minister onderzoek doen naar de mogelijkheden om wijkagenten in buitengebieden evenwichtiger te verdelen?

Antisemitisme
Twee weken geleden herdachten we de Kristallnacht. Het is pijnlijk om te zien dat bij de herdenking veel politie aanwezig moest zijn rond de synagoge.
Het verbaast de SGP-fractie dat de aanstelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding niet verlengd is. Het is van groot belang dat de strijd tegen antisemitisme niet versnippert.
Gaat de minister de aanstelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding verlengen en kan hij toezeggen dat dit niet wordt ondergebracht bij de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme?

Asiel- en migratiebeleid
De asielinstroom heeft een hoge vlucht genomen. Zo hoog, dat we het eigenlijk niet meer aan kunnen. We kunnen met recht spreken van een asielcrisis. De SGP doet daarom een aantal voorstellen voor een barmhartig en rechtvaardig asielbeleid:

  1. Sluit de grenzen: Mensen die in andere landen veilig zijn, hoeven we hier niet toe te laten. Op die manier kunnen we de échte vluchteling wel helpen. Is de staatssecretaris bereid nu de grenzen te sluiten om zo weer controle te krijgen over wie er binnenkomt?
  2. Investeer in de asielketen: De opvang puilt uit; de keten is verstopt. En het kabinet wil gaan bezuinigen op de uitvoering. Terwijl de doorlichting van de asielketen leert dat juist investeringen nodig zijn.Hoe moeten IND en COA het komende jaar rondkomen met minder geld wanneer de huidige instroom doorzet? Is de staatssecretaris het met de SGP eens dat er structureel een grote zak geld naar de uitvoeringsorganisaties moet? Hoeveel geld zou nodig zijn voor de realisatie van de aanbevelingen van de doorlichting?

Wat is er gebeurd met mijn motie die vraagt te kijken naar structurele middelen voor een snellere beoordeling van asielaanvragen?