21 december 2018

Klimaatakkoord doet geen recht aan lage en middeninkomens

'Energiebesparing, een warmtepomp of zonnepanelen, je bent zo tienduizenden euro’s kwijt,' zegt Kamerlid Chris Stoffer van de SGP.

Vandaag is een conceptversie van het klimaatakkoord gepresenteerd. De voorstellen zullen nog doorgerekend worden. SGP-Kamerlid Chris Stoffer zegt in een eerste reactie dat het goed is dat er maatregelen worden genomen voor het klimaat: ‘We moeten met elkaar werk maken van realistische verduurzaming van onze energievoorziening.’ Wel plaatst hij een paar kanttekeningen.

De SGP wil meer aandacht voor de betrouwbaarheid van de energievoorziening. Stoffer: ‘Een recente analyse van netbeheerder TenneT laat zien dat de betrouwbaarheid van de energievoorziening met een toenemend aandeel windmolenparken en zonnepanelen op middellange en lange termijn onder druk staat. Het is van belang dat tegelijk met de doorrekeningen ook een stresstest gedaan wordt. Wat betekenen de plannen op langere termijn voor de betrouwbaarheid van de energievoorziening?’

De klimaatwoordvoerder van de SGP vindt dat het akkoord onvoldoende recht doet aan de lastige positie van huishoudens met lage en midden inkomens in oudere huizen en met oudere auto’s. Stoffer: ‘Deze huishoudens gaan te maken krijgen met een forse verduurzamingsopgave. Energiebesparing, een warmtepomp en/of zonnepanelen, je bent zo tienduizenden euro’s kwijt. Ook een elektrische auto is voorlopig buiten bereik. Tegelijkertijd heb je te maken met hogere brandstofprijzen en een oplopende gasrekening, terwijl de verhoging van de belastingkorting op de energierekening nauwelijks meer is dan de verlaging die in het huidige belastingplan zit. En de verlaging van de stroombelasting zal weggestreept moeten worden tegen hogere stroomprijzen door duurzame energieproductie. Bij de doorrekening gaan we hier heel scherp op letten.’

Heet hangijzer is de CO2-belasting voor de industrie. De SGP is voorstander van CO2-beprijzing voor de industrie, maar vindt wel dat ingezet moet worden op Europese afspraken dan wel terugsluis naar de industrie ten behoeve van investeringen in verduurzaming. Stoffer: ‘We gaan de voorliggende voorstellen goed bekijken en op hun merites beoordelen. Juist bij de industrie is nog een slag te maken. Verplaatsing van activiteiten naar het buitenland moeten we echter voorkomen. Dan schieten we weinig op.’