21 februari 2023

Klimaatbeleid is politiek, niet juridisch

“Klimaatbeleid is een zaak van de politiek, en niet van de rechter. Ik ben daarom blij dat de Tweede Kamer de SGP-motie steunt om een betere toets te hebben op allerlei actiegroepen die met juridische middelen politiek beleid blokkeren. Het primaat van de politiek moet terug.”

Aldus reageert SGP-Kamerlid Chris Stoffer op het aannemen van zijn motie over de representativiteit van belangenorganisaties die tegen de staat procederen. Toen hij twee weken geleden samen met BBB en JA21 zijn motie indiende, leidde dat tot heftige reacties bij o.a. PvdA, GroenLinks, D66 en Volt. Stoffer: “Als Kamerlid heb ik het volste recht om vraagtekens te zetten bij een wetsartikel. Dat is zelfs mijn plicht! Ik wil ook helemaal niet dat het artikel wordt afgeschaft, maar ik wil het wél nader preciseren.”

De SGP vindt het ongezond als activistische, gesubsidieerde organisaties als Urgenda en Mobilisation for the Environment door een rechtszaak de bouw kunnen frustreren van huizen die broodnodig zijn of bedrijven platleggen waar duizenden werknemers werken. “De Tweede Kamer controleert, die gaat over beleid. Een wet moet zó geformuleerd worden dat burgers en bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Rechtszaken van belangenorganisaties kunnen een molensteen zijn om de nek van deze bedrijven,” zegt Stoffer.

Gaat de regering de motie ook uitvoeren? “Dat mag ik wel hopen,” zegt Stoffer: “Vorige week kreeg het kabinet al een tik op de vingers omdat staatssecretaris Van Huffelen een motie had genegeerd. Dat leidde tot een motie van afkeuring. Ik ga er daarom van uit dat het kabinet haar les heeft geleerd.”