27 juni 2018

Klimaatwet: SGP tekent niet bij het kruisje

“De SGP zat niet aan de tekentafel van de Klimaatwet. We vinden de wet te belangrijk om nu op het laatste moment zomaar even bij het kruisje te tekenen.” Dat zegt SGP-kamerlid Stoffer over de Klimaatwet die is gepresenteerd.

Hij zegt: “Bij de behandeling van de Klimaatwet in de Kamer zullen we de voors en tegens op een rij zetten en de afweging maken.”

Plussen:

  • Positief is dat de wet de Kamer beter in staat stelt de regering te controleren. Het klimaatplan en de klimaatnota geven ons grip op wat de regering doet. Dat voorkomt moeilijk te controleren afspraken tussen de regering en organisaties en bedrijven in de klimaatsector.
  • Goed dat er ook een stip op de horizon wordt gezet. Het schept meer duidelijkheid voor bedrijven en burgers.
  • Het is van groot belang dat we met elkaar de schouders zetten onder verduurzaming van onder meer onze energievoorziening, vanuit het oogpunt van rentmeesterschap en energieonafhankelijkheid. Maar graag wel met gezond boerenverstand.

Minnen:

  • De energietransitie heeft enorme impact. We vinden het van groot belang dat de energievoorziening betrouwbaar blijft en ook betaalbaar voor gezinnen en mensen met een kleine beurs. Het wetsvoorstel gaat hier te gemakkelijk aan voorbij.
  • Het wetsvoorstel straalt teveel uit dat wij we wel eens eventjes aan de thermostaat van de aarde kunnen draaien.
  • De Klimaatwet is zo opgesteld dat de luchtvaart buiten schot kan blijven. De SGP ziet dat graag anders.

“De SGP ziet uit naar de behandeling van de wet in de Kamer. Daar doen we graag aan mee. Op de manier die men van ons kent: gericht op de inhoud en constructief,” aldus Stoffer.