29 mei 2024

Koester Joods leven

Op maandag 27 mei vond het notaoverleg over antisemitisme plaats. Namens de SGP sprak Diederik van Dijk. Tijdens het debat diende hij ook twee moties in.

Met een verwijzing naar een Bijbeltekst uit Jesaja werd in 1953 het Yad Vashem opgericht als centrum voor documentatie, onderzoek, onderwijs en als herinnering aan de Holocaust.

Die tekst luidt: "Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwige naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden."

De herinnering levend houden en onderzoek blijven verrichten naar de Holocaust; dat is vandaag de dag in Nederland ook hard nodig. Met uit de hand gelopen protesten aan de universiteiten omwille van de schandalige eis dat de namen van Israëlische Joodse wetenschappers gepubliceerd moeten worden en de banden doorgesneden moeten worden, is een grens overschreden.

De SGP moedigt dan ook het dappere optreden van de TU Delft aan om niet tegemoet te komen aan deze eisen. Immers, samenwerking met bijvoorbeeld het Yad Vashem en het Simon Wiesenthal Center wordt hiermee onmogelijk gemaakt.

  • Ik vraag de minister om alles op alles te zetten om niet aan deze eisen tegemoet te komen, die nota bene op zeer intimiderende wijze gesteld worden.

Joods leven
De SGP juicht de initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker toe. Het koesteren van Joods leven is van groot belang en hoort ook in de taakomschrijving van de NCAB thuis.

  • Gaat de minister het voorbeeld van haar Duitse en Oostenrijkse collega's volgen?

Daar hoort ook structureel budget voor de uitvoering van het werkplan bij, conform mijn eerder aangenomen motie. Graag ontvang ik een reactie hierop van zowel de initiatiefnemers als de minister.

De SGP legt ook graag de vinger bij het ongestoord doorgang laten vinden van de Joodse eredienst. De veiligheid van Joodse synagogen moet gewaarborgd blijven. Met name kleine gemeenten kunnen de kosten voor beveiliging niet langer zelf ophoesten.

  • Kan de minister toezeggen hierover met de lokale driehoeken en de NCAB in gesprek te gaan? Wat de SGP betreft mogen we nimmer buigen voor terreur.

Aangiftes
Al eerder heeft de SGP aandacht gevraagd voor het hanteren van de IHRA-definitie bij aangiftes van antisemitisme.

  • In hoeverre wordt hier aandacht aan geschonken in de politieopleiding?
  • Kan de minister toezeggen dat aangiftes van antisemitisme niet zomaar op één hoop worden gegooid met andere vormen van discriminatie?
  • En is de minister bereid om met het OM in gesprek te gaan over het al dan niet toereikende wettelijk kader om in te grijpen bij antisemitische demonstraties en om antisemitisme adequaat aan te pakken, of is hiervoor een aparte wettelijke grondslag nodig?


Klik hier voor de motie Van Dijk c.s. over het mogelijk maken dat scholen gratis het Holocaustmuseum kunnen bezoeken

Klik hier voor de motie Van Dijk over niet onder druk de banden met Israëlische instellingen te verbreken

Naar verwachting zal er op dinsdag 4 juni over deze moties gestemd worden.