22 februari 2023

Laat drugsproducenten dokken voor afvaltroep

De regering gaat serieus kijken naar een voorstel van de SGP om eigenaren van drugslabs te laten opdraaien voor de schade als gevolg van het lozen van drugsafval. De kosten voor het saneren van vervuilde grond als geval van het dumpen van drugsafval zijn groot, maar in de praktijk blijken die kosten niet of heel moeilijk te verhalen op de vervuilers. De SGP wil dat makkelijker maken door die kosten te baseren op de productiecapaciteit van een opgerold drugslab.

SGP-Kamerlid Bisschop deed zijn voorstel tijdens een Kamerdebat over het drugsbeleid. “Het gebruik van drugs is niet alleen slecht voor de verslaafde en zijn omgeving, maar veroorzaakt ook veel schade voor de natuur waar het drugsafval geloosd wordt. Een paar weken geleden was ik op werkbezoek in Brabant en heb daar met eigen ogen gezien hoe vernietigend drugsafval is voor de natuur en het grondwater,” aldus Bisschop. “De kosten van het saneren van die grond kan oplopen tot tienduizenden euro’s per lozing. Nu betaalt de belastingbetaler die rekening. Dat kan en moet anders.”

De SGP stelt daarom voor om bij ieder gevonden drugslab een inventarisatie te maken hoeveel drugs er is geproduceerd zijn en hoeveel drugsafval dat heeft opgeleverd. Bisschop: “Dat afval moet natuurlijk érgens geloosd zijn. Als je dat weet, kun je de aangerichte schade en de kosten die gemaakt zijn voor de sanering vrij eenvoudig berekenen en die afwentelen op de eigenaren van het drugslab.” Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid ziet wel wat in het SGP-idee en zegde toe te laten onderzoeken of dit idee kans van slagen heeft.

De bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het debat over drugsbeleid is hieronder te lezen. Het debat vond plaats op woensdag 22 februari.

Het gebruik van drugs is niet alleen slecht voor de gebruiker en zijn omgeving, het zorgt ook voor enorm schadelijke gevolgen voor de natuur wanneer drugsafval geloosd wordt. Een aantal weken geleden was ik op werkbezoek op de Brabantse Wal en ik heb daar met eigen ogen gezien hoe vernietigend het voor de natuur en grondwater is als daar voor langere tijd drugsafval geloosd wordt. Lokale overheden en gebiedsbeheerders die hier voor het eerst mee geconfronteerd worden zijn vaak onvoldoende toegerust om dit adequaat op te pakken. Hoe krijgt de toezegging van de minister om te kijken naar een ‘vliegende brigade ter bestrijding van drugsdumpingen’ precies gestalte in praktijk?

Het kabinet geeft aan dat zij uitgaat van het principe dat de vervuiler betaalt waarbij initiatieven worden gesteund om de kosten van bodemverontreiniging bij drugslaboratoriums worden verhaald op de dader. Echter, in praktijk blijkt het lastig om de opruimkosten van drugsdumpingen te verhalen op de daders. Dat kan zijn omdat de drugsdumping op een plek wordt aangetroffen waar geen drugslab in de buurt is, maar er zijn ook voorbeelden uit de praktijk waar een ondergrondse pijpleiding van het drugslab naar de dumpplek liep en strafrechtelijke aansprakelijkheid niet kon worden aangetoond!

Wat de SGP betreft moeten we de samenleving niet opzadelen met deze kosten, die per dumping kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s, maar moeten de daders deze kosten rechtstreeks vergoeden middels een schadevergoeding. Omdat het in praktijk lastig blijkt om verdachten van een drugslab te linken aan de drugsdumping stelt de SGP voor dat bij ieder gevonden drugslab een inventarisatie wordt gemaakt hoeveel drugs er is geproduceerd en hoeveel drugsafval dat heeft opgeleverd. Dat drugsafval moet érgens geloosd worden dus dit leidt onvermijdelijk tot drugsdumping met alle schadelijke gevolgen van dien.

De verdachten van het drugslab wordt naast dat zij verdacht worden van het produceren en verhandelen van synthetische drugs, óók verdacht van het lozen van het drugsafval. Op deze manier kan de schade verhaald worden op de verdachten van het drugslab en draait de belastingbetaler niet op voor de saneringskosten. Is de minister bereid om dit plan in praktijk te brengen?

Lachgasverbod
De SGP-fractie is dankbaar dat lachgas sinds 1 januari 2023 eindelijk verboden is. Echter blijkt uit een intern document van het OM en politie dat er nog weinig op gehandhaafd en gesanctioneerd wordt.  De SGP-fractie vindt dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar nu het verbod al jaren in de lucht hing. Kan de minister aangeven waar de handhaving op vastloopt en wat zij gaat doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten?

In een brief van 15 juni geeft de minister aan dat het kabinet zich inzet voor een effectieve aanpak van problematisch middelengebruik en het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik in de samenleving. Is de minister het met de SGP-fractie eens dat dit niet te rijmen valt met de inzet van het kabinet op het experiment gesloten coffeeshopketen waarbij softdrugsgebruik juist gereguleerd en genormaliseerd wordt?