16 november 2021

Lerarenregister van de baan

Het lerarenregister is van de baan. Dat is te danken aan een door SGP en SP ingediend initiatief-wetsvoorstel dat vandaag is aangenomen in de Eerste Kamer.

SGP-indiener Roelof Bisschop is blij dat na de Tweede Kamer nu ook de Eerste Kamer akkoord is gegaan met zijn voorstel en dat van SP-collega Peter Kwint. “Het is een onverwacht grote meerderheid die voor onze wet stemde. Alleen VVD en ChristenUnie stemden tegen. Ik ben blij dat het lerarenregister nu uit de wet is gehaald, iets waar docenten al jaren op hebben aangedrongen. Zo’n register leek een mooi idee, maar feitelijk kostte het meer dan het opleverde.”

Voordat hij in 2012 in de Kamer, was Roelof Bisschop jarenlang werkzaam in het (voortgezet) onderwijs. Zijn daar opgedane kennis en ervaring probeert hij te benutten om iets voor zijn oud-collega’s te betekenen. “Het onderwijs had en heeft mijn hart. De contacten met het onderwijsveld koester ik, en zo blijf ik in contact met de dagelijkse praktijk op de scholen. Op die manier kan ik ook echt volksvertegenwoordiger zijn.”

Met de aanname van deze wet door Tweede Kamer en Eerste Kamer schrijft het SGP-Kamerlid zijn derde initiatiefwet op zijn naam. Voor een lid van een kleine fractie is dat een bijzondere prestatie, omdat de indiening en verdediging van een eigen wetsvoorstel veel tijd en energie kost.