9 november 2022

Meer waardering voor mbo'ers nodig!

Lees hier de bijdrage van Roelof Bisschop aan het commissiedebat over het mbo. Dit debat heeft plaatsgevonden op woensdag 9 november 2022 met minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zonder mbo gaat het niet in onze samenleving. Zelfs een handige doe-het-zelver bijvoorbeeld is uiteindelijk toch aangewezen op de hulp van vakkundige mbo’ers. Het mbo verdient daarom veel erkenning en waardering.

Werkagenda
De minister heeft veel oog voor het mbo. Dat is nodig. Het is ook mooi dat er extra geld is. Wat betreft de administratieve verantwoording mag er best wat af. Klopt het dat er geen afzonderlijke verantwoording meer komt over de werkagenda?

Instroom
De voeding van het mbo begint in het voortgezet onderwijs. Zijn de leerwegen in het vmbo toereikend om te zorgen dat meer leerlingen naar het mbo gaan in plaats van de havo? Zou hiervoor niet een herkenbaar onderwijstype tussen vmbo en havo nodig zijn?

Praktijkleren
De beroepspraktijk heeft veel behoefte aan stabiele steun, bijvoorbeeld als het gaat om de beschikbaarheid van subsidie voor praktijkleren bij bbl-opleidingen. Kunnen bedrijven de komende jaren rekenen op de huidige bedragen? En hoe gaat de minister, samen met zijn collega van SZW, de vorming van bedrijfstakscholen binnen het MKB stimuleren?

Opleiding burgerschap
Over de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs bestaat best wat ontevredenheid. Een belangrijk probleem is het gebrek aan specifieke scholingsmogelijkheden voor docenten. Wil de minister in gesprek gaan met opleiders om te stimuleren dat meer scholingsaanbod beschikbaar komt?

Kwalificatiedossiers
Het onderwijsaanbod van het mbo bestaat uit ongeveer 190 kwalificatiedossiers en 500 kwalificaties. Vindt de minister dat dit de keuze van de student en de behoefte in de beroepspraktijk dient? Gaat hij uitdrukkelijk ook kijken of deze aantallen beperkt kunnen worden?

Koppelen student en stage
De minister wil de verantwoordelijkheid van instellingen voor het vinden van stages vergroten. De SGP vindt dat we daarbij ook de verantwoordelijkheid van bedrijven en studenten maximaal moeten stimuleren. Platforms als Jobsurfing helpen daar erg bij en leiden tot veel tevredenheid van instellingen, bedrijven en studenten. Hoe geeft de minister zulke instrumenten een plek in zijn plannen?

Betrokkenheid studenten en ouders
In het hoger onderwijs bleken studenten in veel gevallen niet of niet goed betrokken te worden bij besluiten over het verdelen van de middelen van het leenstelsel. Welke lessen heeft de minister geleerd uit het hoger onderwijs om herhaling bij de werkagenda in het mbo te voorkomen? Klopt het dat studenten instemmingsrecht hebben? Overigens geven ouders terecht aan dat instellingen ook meer oog mogen hebben voor hun inbreng, zeker bij de niveaus 1 en 2 en bij extra ondersteuning. Wil de minister hierover in gesprek gaan met Ouders en Onderwijs en de MBO-raad?

Toezicht
Nu de positie van het mbo steeds meer gelijkwaardig wordt aan het hoger onderwijs, moeten we ook kijken naar het toezicht. Is niet tijd om te kijken of in plaats van het huidige toezicht een vorm van visitatie door de sector zelf mogelijk is?