21 november 2022

Meerderheid Nederlanders positief over vergoeding relatietherapie

Uit opinieonderzoek blijkt dat 59% van de Nederlanders voor vergoeding van relatietherapie is. Kantar Public deed de afgelopen weken in opdracht van de SGP-fractie onderzoek naar de mening van Nederlanders over de rol van de overheid bij het voorkomen van (v)echtscheidingen. 

Het grootste deel van de Nederlanders vindt dat partners en echtgenoten allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van hun relatieproblemen. Zijn er echter kinderen bij betrokken en verergert de problematiek, dan vinden méér mensen dat de overheid een rol heeft. Ruim 4 op de 10 Nederlanders vindt dat de overheid vechtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn, moet tegengaan.

Verder valt op dat zodra gevraagd wordt naar concrete maatregelen om relatieproblemen en (v)echtscheidingen tegen te gaan, de meerderheid aangeeft dat deze concrete maatregelen (zeer) helpen zijn. Niet alleen gratis relatietherapie, maar ook gratis mediation (75% voor), een gratis hulplijn (67%), relatieonderwijs op scholen (63%) en een publiekscampagne over de negatieve gevolgen van scheidingen (60%) worden beschouwd als goede maatregelen om relatieconflicten en scheidingen tegen te gaan.

SGP-Kamerlid Kees van der Staaij: “Wij vinden de uitkomsten van het opinieonderzoek opvallend. Mensen proberen relatieproblemen veelal zelf op te lossen. De drempel naar hulp of ondersteuning is blijkbaar hoog. Mensen denken dat hulp niet werkt of vinden het te duur. Ik ervaar het als een steun in de rug dat een ruime meerderheid van de Nederlanders deze concrete maatregelen om relatieconflicten en echtscheidingen tegen te gaan als (zeer) helpend zien. Door relatiehulp te gaan vergoeden, kunnen we een hoop ellende voorkomen. Zeker ook voor de kinderen die de dupe worden van conflicten van hun ouders.’’

De SGP-fractie bespreekt de resultaten van het opinieonderzoek bij het debat over de jeugdbegroting op maandag 21 november. Van der Staaij zal dan een amendement indienen om relatietherapie voor partners met kinderen via een subsidieregeling te gaan vergoeden.

 Bekijk hier de resultaten van het opinieonderzoek