6 juli 2018

Naar Afghanistan

Wapens kunnen veel schade aanrichten, maar soms staat alleen een geweer tussen goed en kwaad. Daarom koos ik voor het geweer: om hen te stoppen die kwaad doen, en om de meest kwetsbaren te beschermen.” Deze uitspraak van generaal Van Uhm in 2011 werd door SGP-kamerlid Chris Stoffer geciteerd toen de Tweede Kamer sprak over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-inzet in Afghanistan.

Voor de SGP is een verlenging van onze missie niet vanzelfsprekend. Zo is de vraag heel reëel of ons leger er klaar voor is. In het verlengde daarvan moet je je afvragen of de veiligheid van onze mensen in dit verscheurde en onveilige land wel gegarandeerd is. En last but not least: heeft onze inzet zin?

Die vragen werden in het debat ook ingebracht. Uiteindelijk heeft de SGP, nadat de vragen door de regering waren beantwoord, ingestemd met verlenging van de NAVO-bijdrage. SGP-kamerlid Stoffer: “Waarom het geweer? Het antwoord is: om erger te voorkomen, en om vriendschap, veiligheid en vrijheid een klein stapje dichterbij te brengen – juist ten behoeve van de meest kwetsbaren. Want soms kan alleen een geweer het verschil maken tussen goed en kwaad.