30 januari 2023

Nederland moet eigen tanks aanschaffen

"Nederland kan niet langer zonder eigen tanks,” dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Hij pleit voor de terugkeer van een volwaardig bataljon tanks onder Nederlandse vlag."

Dit is één van de tien aanbevelingen die Stoffer formuleert in een brede initiatiefnota over internationale defensiesamenwerking. Het SGP-Kamerlid is bezorgd omdat het Nederlandse leger te weinig materieel heeft of te afhankelijk is van anderen landen. Ook legt hij de vinger bij de beweging die de Europese Commissie probeert in te zetten richting een Europees leger.

Klik hier om de initiatiefnota te downloaden.

De Russische inval in Oekraïne en de forse uitbreiding van de defensiebudgetten nopen tot bezinning. Volgens de SGP is het nodig om pro-actief na te denken over de vormgeving van ons leger. Stoffer: “Met deze initiatiefnota wil ik een fundamenteel gesprek starten in de Tweede Kamer over de basiscapaciteit die ons leger zou moeten hebben, maar ook over onze soevereiniteit, de samenwerking tussen landen en de rollen van de EU en de NAVO. We moeten daar niet mee wachten totdat de Europese Commissie met voorstellen komt. Niet reageren, maar regeren!”

Enkele aanbevelingen uit de initiatiefnota van de SGP:

  • Defensie stelt een lijst van basiscapaciteiten op waarover Nederland zelfstandig moet beschikken voor uitvoering grondwettelijke taken en waarvoor we niet afhankelijk mogen zijn van andere landen
  • Niet langer afhankelijk zijn van de Duitsers voor het leasen van tanks, weer eigen tanks aanschaffen
  • Opstellen van een toetsingskader voor Europese militaire samenwerking, waar toekomstige voorstellen vanuit Nederland, partnerlanden of de EU aan getoetst kunnen worden
  • Onderzoek naar aanschaf van maritieme patrouillevliegtuigen in samenwerking met Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijkdie al bezig zijn met het aanschaffen van nieuwe toestellen