27 maart 2019

Niet vervolgen CASA-abortusklinieken is onbevredigend

De CASA-abortusklinieken hebben vanuit commercieel belang de randen van wet- en regelgeving opgezocht. Volgens het openbaar ministerie zijn zij zelfs over de rand gegaan. Toch besluit het OM om niet tot een strafrechtelijke vervolging over te gaan, omdat de regels te onduidelijk zijn.

Van der Staaij: "Het is buitengewoon triest dat de CASA-abortusklinieken in strijd met de regels handelen en bewust de randen opzochten. Ik vind het onbevredigend dat strafrechtelijke vervolging uitblijft. De minister is nu aan zet om de regels aan te scherpen en het toezicht op abortusklinieken te verbeteren."

De SGP-voorman diende vandaag de onderstaande schriftelijke vragen in bij de minister voor Medische Zorg:

1. Heeft u kennisgenomen van het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om de abortusklinieken CASA en medisch diagnostisch centrum STAR niet strafrechtelijk te vervolgen?
2. Hoe beoordeelt u het feit dat de abortusklinieken vanuit een commercieel belang, ondanks juridische twijfels, de randen van wet- en regelgeving hebben opgezocht en daar volgens het OM ook overheen zijn gegaan? Bent u met de SGP van mening dat dit zeer onwenselijk en dat er bij abortus geen prikkels mogen zijn om omzetverhogend te werken?
3. Overweegt u, nu het OM het onderzoek heeft geseponeerd, maar er wel aan de formele eisen van een strafbaar feit is voldaan, nog verdere stappen richting CASA en STAR?
4. Zijn de bevindingen van het OM voor u aanleiding om meer duidelijkheid te scheppen richting abortusklinieken en verzekeraars over de toepassing van relevante wet- en regelgeving inzake de financiering van abortussen?
5. Vormt het onderzoek van het OM voor u aanleiding om wet- en/of regelgeving inzake de financiering van abortussen op enigerlei wijze aan te passen?
6. Welke maatregelen zijn er nodig binnen het Ministerie van VWS of breder in de zorgketen om herhaling van dergelijke onregelmatigheden te voorkomen?