16 januari 2019

Nou deurdouwe veur de Grunniger!

De problematiek en de schade voor de Groningers is al lange tijd bekend. Volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer is het nu tijd om door te pakken, daadkracht te tonen en de problemen op te lossen! Lees hier zijn bijdrage aan het debat.

"Veiligheid voorop en de bewoner centraal’, zo luidt de titel van het, voor mijn gevoel zoveelste, plan van aanpak. De brandende vraag is: hoe dan eindelijk?

Het aantal openstaande schademeldingen loopt op in plaats van terug. Er zijn nog weinig woningen daadwerkelijk versterkt. Bijna 80% van de huiseigenaren is negatief tot zeer negatief over de aanpak van hun problemen. 87% weet nog niet of hun woning in aanmerking komt voor versterking. De regio constateert dat de capaciteit van uitvoeringsorganisaties onvoldoende is en dat de expertise afneemt. Dat de NAM nog veel invloed heeft. Dat er te weinig geld beschikbaar wordt gesteld. En dat teveel naar modellen wordt gekeken en te weinig naar de weerbarstige werkelijkheid. En dan heb ik nog niet alles gezegd.

Hoe kunnen wij er van op aan dat de betrokken bestuurders en uitvoerende partijen nu wél in staat zijn om de noodzakelijke vaart te maken en de noodzakelijke daadkracht te tonen?

Regiopartijen hebben gezamenlijk een brief gestuurd . Hun boodschap is helder. Kies voor een vorm van een generaal pardon. Ik zou me voor kunnen stellen dat je voor bestaande schademeldingen onder een bepaald bedrag geen check meer doet in hoeverre de schade door bodembeweging komt, maar het gewoon toekent. Zorg dat burgers en ondernemers naar één loket kunnen voor één integrale oplossing voor zowel schade als versterking. Zorg snel voor voldoende geld en uitvoeringscapaciteit. Trommel mensen op en zorg ervoor dat snel zoveel mogelijk woningen geïnspecteerd worden. Laat de uitvoeringsplannen van gemeenten echt leidend zijn. Geef alle eigenaren van woningen die al geïnspecteerd zijn recht op een versterkingsadvies. Mijn vraag: neemt de minister deze adviezen over?  

Burgers hebben te kampen met veel onduidelijkheid. Boeren al helemaal. Ze hebben problemen die tot nu toe onvoldoende geadresseerd worden: lekkende mestkelders, verzakkende silo’s en betonpaden en drainageproblemen, die het gevolg zijn van zowel aardbevingen als bodemdaling. Boeren worden nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Ze staan vanwege de complexiteit onderaan de lijst van te behandelen gevallen.

Inmiddels is een agrarische overlegtafel ingesteld. Deze is onlangs met aanbevelingen gekomen. Pak de landbouwproblematiek integraal aan via een bestuurlijk geborgde agrotafel, een agroteam en een agroloket. Regel financiering en mandaat om op elk erf met een integrale oplossing te komen. Maak snel duidelijk of bedrijven binnen de versterkingsaanpak vallen of niet. Pak de langstlopende schadedossiers op korte termijn op. Mijn vraag: gaat de minister als de wiedeweerga aan de slag met de aanbevelingen van de agrarische overlegtafel?

Wat hebben we nodig? Geen woorden, maar daden. De grote vraag van de SGP aan de minister is: hoe kan hij ons dat garanderen?"