13 maart 2019

Nuchter aan de slag

Het is goed dat twee onafhankelijke instituten, CPB en PBL, het pakket klimaatmaatregelen hebben doorgerekend. Zij benadrukken terecht dat er nog veel onzekerheden zijn en we niet alles kunnen plannen. Het is goed die notie vast te houden om geen overspannen verwachtingen te wekken.

De berekeningen wijzen uit dat het de vraag is of met deze maatregelen de doelstellingen van het kabinet gehaald kunnen worden. Hoe dan ook kunnen er nu flinke stappen worden gezet. De SGP wil nu aan de slag, waarbij voorkomen moet voorkomen dat de collectieve lastendruk opnieuw wordt verhoogd.

Feit is dat de inkomenseffecten wel erg nadelig uitpakken voor lage inkomens en een deel van de gezinnen met een middeninkomen, vooral eenverdieners. Het klimaatbeleid vergroot de kloof tussen een- en tweeverdieners. Dat kan dus echt niet.

De SGP-conclusie is: laten we nuchter aan de slag gaan. Om direct concreet te zijn stelt SGP-kamerlid Chris Stoffer een verdubbeling van de vliegtax voor: “Voor de auto betaal je BTW, accijns, wegenbelasting en BPM. Voor een vliegreis betaal je nog nauwelijks belasting, terwijl de vervuiling er niet minder om is. Ik denk aan 500 miljoen euro extra vliegbelasting. Dat geld moet gebruikt worden om de lage en middeninkomens tegemoet te komen.”

Het bonus-malusssysteem voor de industrie staat ter discussie. Het effect is onzeker. De SGP pleit voor een CO2 heffing met terugsluis naar de sector. Chris Stoffer: “De industrie moet aan de slag. Maar we willen onze maakbedrijven niet wegpesten.”

Kees van der Staaij op Twitter: "Nuchter aan de slag met energiebesparing en schone energie is goede zaak. Steunen we. Maar SGP hikt er tegenaan dat collectieve lasten opnieuw stijgen. De rekening wordt bovendien teveel neergelegd bij gezinnen met middeninkomens, vooral eenverdieners. Dat moet anders."