27 september 2021

Pak misstanden bij draagmoeders en abortus aan

Een internationaal onderzoek naar abortusdwang en –drang, meer geld voor organisaties die abortus willen voorkomen en een juridisch-ethisch kader komen voor draagmoederschap. Dat zijn drie punten waar de SGP op inzet in het overleg dat de Tweede Kamer vandaag heeft over de SGP-initiatiefnota ‘Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven’. De vorig jaar door Kamerlid Chris Stoffer ingediende nota bepleit maatregelen tegen internationale misstanden bij draagmoederschap en abortus.

“Het is de SGP al jaren een doorn in het oog dat het Nederlands buitenlands en ontwikkelingsbeleid sterk eenzijdig gericht is op abortus,” zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. “Het zou op z’n minst gepast zijn als er van de 423 miljoen euro voor het SRGR-beleid (Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten) óók een deel gaat naar organisaties die inzetten op de moeder-kind zorg. De regering focust vooral op ‘veilige abortus’, ik zeg: voorkóm abortus. Beter geen abortus dan een veilige abortus. Het zou goed zijn als de regering dát eens zou willen erkennen en daarnaar handelen.”

Zijn bijdrage is hier te lezen.