19 juni 2019

Pensioenakkoord prima, maar geef ZZP'ers meer vrijheid

Pluspunten:
- Mensen met lagere inkomens (vaak zware beroepen) krijgen geen hoge belastingheffing als zij eerder willen stoppen met werken (op voorstel van Chris Stoffer).
- De AOW-leeftijd stijgt minder hard.
- Het korten van pensioenen is voor veel mensen van de baan.

Minpunt:
- In het pensioenakkoord zit een verplichting voor alle ZZP’ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Veel ZZP’ers kunnen en willen dat gewoon zelf regelen. Die vrijheid moeten ze wat de SGP betreft gewoon houden.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer kan zich in grote lijnen wel vinden in het pensioenakkoord, maar is wel kritisch op de verplichtingen voor ZZP'ers. Lees hieronder zijn bijdrage aan het debat in de Tweede Kamer.

"Eindelijk, daar is het dan. Een pensioenakkoord. Dat zal de minister vast gedacht hebben toen er eindelijk een principe akkoord op tafel lag. Na jaren onderhandelen en polderen ligt er een akkoord. Ik zie een tevreden minister. En dat is voor een deel ook wel terecht. Er staan namelijk hele mooie en goede zaken in het akkoord. Punten waardoor velen er echt op vooruit gaan, en ook punten die een stuk onzekerheid bij veel mensen wegneemt. Maar, enige nuance is wel op z’n plaats. Kort na het verschijnen van het akkoord kwam naar buiten dat de rekenrente verlaagd wordt. De angst voor velen is mede daardoor dat er volgend jaar toch kortingen op hun pensioen komen. Ik roep de minister op ook hier oog voor te hebben.

Het principe akkoord bevat heel veel afzonderlijke onderwerpen. Daar hopen we in de komende maanden nog apart over te spreken. Op sommige onderdelen zelfs op heel korte termijn... Twee onderwerpen wil ik er nu uitlichten. Dat is namelijk de regeling die getroffen is voor zware beroepen en de mogelijke toekomstige verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers.

RVU-heffing/zware beroepen
Een aantal maanden geleden hadden we een AO over Pensioenonderwerpen. Ook toen ging het over de zware beroepen en over de groep lage inkomens die vaak deze zware beroepen uitvoeren. Ik heb destijds aan de minister gevraagd of hij mogelijkheden zag om voor deze groep tot een bepaald bedrag een veel lagere RVU-heffing op te leggen. Ik ben op mijn wenken bediend. Sterker nog, er komt geen lagere RVU-heffing voor deze groep, maar tot een uitkeringsbedrag van ongeveer 19.000 euro komt er een volledige vrijstelling van de RVU-heffing. De SGP is erg blij dat dit punt ook in het akkoord gekomen is. Dit biedt echt mogelijkheden voor zware beroepen om eerder te stoppen met werken.

Maar ik las ook dat het kabinet deze regeling vanaf 2021 voor een periode van vijf jaar wil inzetten. Zijn we dan na vijf jaar gewoon weer terug bij af, vraag ik aan de minister? Is de intentie van de minister om na vijf jaar deze regeling weer stop te zetten? Als dat zo is, lijkt het nu allemaal heel mooi, maar heeft het eigenlijk weinig betekenis. Graag een reactie.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers
Dan het tweede punt, de verplichte AOV voor ZZP’ers. Laat ik voorop stellen dat de groep ZZP’ers enorm divers is. Er is een groep die een laag inkomen heeft en op dit moment geen AOV verzekering heeft. Bij arbeidsongeschiktheid kan dit al snel tot een inkomensdaling leiden met alle gevolgen van dien. Maar er is ook een grote groep die, wanneer ze arbeidsongeschikt raken, veel minder problemen ervaren. Zij hebben bijvoorbeeld eigen vermogen opgebouwd voor het geval dat het misgaat. Of nemen deel aan een Broodfonds. Zo zijn er nog meer mogelijkheden voor een zzp’er om zich in te dekken voor arbeidsongeschiktheid. De maatregel die nu in het akkoord genoemd wordt gaan hier bijna geheel aan voorbij. Alle ZZP’ers, en dus ook alle soorten ZZP’ers, moeten verplicht een aov afsluiten.

Gelukkig is er nog één uitweg. Dat is namelijk als er sprake is van beter passende arrangementen, zoals bijvoorbeeld in de agrarische sector gangbaar is. Kan de minister toelichten wat dit concreet inhoudt? Is een broodfonds een beter passend arrangement? Is voldoende eigen vermogen om arbeidsongeschiktheid op te vangen een beter arrangement? Graag een reactie.

De SGP is groot voorstander van het vrije ondernemerschap van ZZP’ers. Dat ondernemerschap wordt door de maatregel uit het akkoord sterk ingeperkt. Ik roep de minister op om bij de uitwerking hier nadrukkelijk oog voor te hebben. Ik wil ook graag de groep gemoedsbezwaarden noemen. Komt er voor deze groep een ontheffing van de verzekeringsplicht?

Uit de samenleving krijg ik berichten dat dit akkoord voor eenverdieners negatief uitpakt. Kan de minister hier op reageren? Klopt het dat eenverdieners door dit akkoord benadeeld worden?

Heel veel punten uit het akkoord zijn nog onduidelijk en zullen in de komende tijd nog uitgewerkt moeten worden. Toch zijn we blij dat er nu een akkoord ligt wat een groot stuk onzekerheid bij veel mensen weg neemt. We zien uit naar de verdere uitwerking van alle plannen uit het akkoord.