11 mei 2022

Roelof Bisschop over groene boa's en politie

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het commissiedebat over politie. Tijdens zijn bijdrage gaat hij onder andere in op groene boa's, de uitvoering van een motie over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent en politievrijwilligers.

Politiemensen zetten zich dag en nacht in voor een veilige en rechtvaardige samenleving en verdienen hiervoor waardering en onze steun.

Uitvoering motie onderzoek rapport zelfdoding undercoveragent
Het helpt daarbij niet als onderzoeken naar misstanden de schijn van vooringenomenheid wekken. Een aangenomen Kamermotie om een nieuw of aanvullend onderzoek naar de zelfdoding van een undercoveragent objectief uit te voeren wordt niet uitgevoerd door dit kabinet. De minister spreekt over het in de toekomst voorkomen van de schijn van vooringenomenheid van onderzoeken, maar juist in deze zaak waarin het zo mis ging en een dodelijke afloop kende is het van belang dat de motie wordt uitgevoerd en het vertrouwen wordt hersteld.

Groene BOA’s
Onlangs spraken wij in het Rondetafelgesprek met groene BOA’s en betrokkenen. Ik hield er een nare bijsmaak aan over. De samenwerking tussen groene boa’s en politie is echt ondermaats. De toegang tot systemen moet echt beter. Camerabeelden kunnen nu niet gebruikt worden in opiumzaken en informatie van boa’s komt nauwelijks in het zaakdossier terecht. Enkel toegang voor boa’s tot het rijbewijzenregister is te mager om incidenten af te handelen.

Groene boa’s moeten ook kunnen weten of iemand gevaarlijk is wanneer zij op iemand afstappen. Juist vanwege de lange aanrijtijden en de onbekendheid van de politie in natuurgebieden zorgt ervoor dat groene BOA’s eigenstandig moeten kunnen handhaven. Zonder bewapening, samenwerking met politie en toegang tot systemen is een groene boa niet meer dan een goedopgeleide padvinder. Hoe gaat de minister die samenwerking beter borgen en de groene BOA’s weer het aanzien geven dat zij verdienen?

Politievrijwilligers en capaciteit
De politie kent grote capaciteitsproblemen, politievrijwilligers staan te trappelen om bij te springen. Dit verankert ook nog eens de positie van de politie binnen de samenleving. Om uiterlijk eind 2027 aan de norm van 10% politievrijwilligers te voldoen moet er actie ondernomen worden. Op dit moment zijn er geen concrete acties gekoppeld aan deze norm en vergrijst het vrijwilligersbestand. Is de opleiding voor politievrijwilligers op orde en hoe gaat de minister voorkomen dat de norm van 10% in 2027 niet gehaald wordt?

Naast politievrijwilligers staan er ook veel zijinstromers vanuit het Wetenschappelijk onderwijs klaar om specialistische taken bij de politie te vervullen. Is de minister voornemens om het voor zijinstromers gemakkelijker te maken om bij de politie aan de slag te gaan? (Denk aan rechtenstudenten, criminologen en ICT’ers)

Inzet politiecapaciteit bij grote evenementen
Grote evenementen zoals de eventuele huldiging in Amsterdam, maar ook demonstraties vragen om een groot gedeelte van de capaciteit van agenten. De SGP is voorstander om bedrijven en organisatoren van grote evenementen te vragen om een eigen bijdrage aan de bekostiging en beveiliging van grote evenementen. Zo blijft de capaciteitsdruk behapbaar en de veiligheid gewaarborgd. Kan de minister hierop reflecteren?