24 februari 2023

Samenwerken aan materieel en moreel herstel

“Het rapport ‘Groningers boven gas’ is indringend. Het maakt heel pijnlijk duidelijk dat de belangen van heel veel inwoners van Groningen structureel zijn genegeerd bij de gaswinning.” Dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer in een eerste reactie op het rapport van de ‘parlementaire enquêtecommissie Groningen’.

Uit het rapport blijkt dat de focus vanaf het begin af vooral op geld en de gasvoorziening voor Nederland lag. De belangen van de Groningers werden daarbij stelselmatig genegeerd of gekleineerd. Stoffer: “De leefwereld van beslissers en bewoners lag mijlenver uit elkaar, iets wat ook speelt als het gaat om andere gebieden buiten de Randstad. Ook toen de nadelige gevolgen en schade steeds meer zichtbaar waren en er beterschap werd beloofd, veranderde er hoegenaamd niets. In plaats van herstel van vertrouwen en veiligheid, kwam er vertraging en onduidelijkheid.”

“Het is nu van het grootste belang dat de versterkingsoperatie te versnellen, waarbij de veiligheid van de Groningers in de getroffen gebieden voorop moet staan. Daarnaast moeten we werken aan toekomstperspectief voor de regio Groningen, in het bijzonder de mensen die het meest onder het gevoerde beleid geleden hebben. Er is meer dan genoeg gepraat óver de regio. Nu is het tijd om samen mét de regio te werken aan materieel en moreel herstel,” aldus het SGP-Kamerlid.